Verenigingen en netwerken

RB Register Belastingadviseurs
(fusie van het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs)
www.rb.nl/over-rb

NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(fusie-organisatie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten)
www.nba.nl

NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs
www.nevoa.nl

NOVAK Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren
www.novak.nl

FFP Federatie Financieel Planners
www.ffp.nl

SRA Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten
www.sra.nl

INAA International Association of Accountants and Auditors
(associatie van onafhankelijke accountantskantoren)
http://www.inaa.org/member-profile/386-hermans-partners