Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.

Auto van de zaak is fiscaal loon
De auto van de zaak wordt fiscaal als loon aangemerkt als deze ook voor privéritten gebruikt mag worden. De bijtelling bedraagt een percentage van thans 22% (auto’s met CO2-uitstoot) of 4% (nul-emissie auto’s) van de cataloguswaarde. In het verleden golden er ook andere percentages, die ook nu nog van toepassing kunnen zijn. Over de bijtelling houdt de werkgever loonheffing in.

Ontslag vanwege fusie
Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een directielid na een fusie ontslag aanvroeg. Vanwege het feit dat hij na de fusie minder bevoegdheden kreeg, leek hem een vruchtbare samenwerking verder niet mogelijk.

Ontslagvergoeding
In zijn arbeidsovereenkomst was een ontslagvergoeding opgenomen bij onvrijwillig ontslag. De rechter vond dat hiervan sprake was en kende de vergoeding toe. Daarbij was nog de vraag of ook de auto van de zaak hierop van invloed was.

Auto telt ook mee
De rechter in Utrecht vond van wel. De auto van de zaak is naar zijn mening aan te merken als loon in natura, omdat het directielid de auto ook privé mocht rijden. Daarom moet bij het vaststellen van een ontslagvergoeding hier rekening mee worden gehouden, aldus de uitspraak.

Let op!
Voor de berekening gaat u uit van 22% van de cataloguswaarde van de auto. Of van het percentage dat wordt toegepast in de loonadministratie op grond van overgangsrecht. Is de auto ouder dan 15 jaar, gaat u uit van 35% van de werkelijke waarde. In praktijk zal dit overigens nauwelijks voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht