Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Als werkgever heeft u (al enkele jaren) te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Indien aan het einde van 2018 nog vrije ruimte over is, dan is het niet mogelijk om deze ruimte door te schuiven naar 2019. Het is daarom raadzaam om nu al te inventariseren hoeveel vrije ruimte u nog over heeft. U kunt in 2018 dan wellicht nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen aan uw werknemers toekennen of afzien van geplande verstrekkingen of deze beperken. U kunt hierbij rekening houden met bepaalde vergoedingen en verstrekkingen die nog in het vooruitzicht liggen in 2018 zoals bijvoorbeeld een kerstpakket, bonus, fietsplan en een bedrijfsfeestje op een externe locatie.

Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Vergoedingen en verstrekkingen mogen maximaal 30% afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor uw rekening neemt.

De Belastingdienst past een doelmatigheidsmarge toe: vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot maximaal € 2.400 per persoon per jaar worden als gebruikelijk gezien. Als de vrije ruimte dit toelaat, kunt u hier dus zonder meer vanuit gaan.

Heeft u nog vrije ruimte over in dit jaar? Benut deze dan vooral nog dit jaar, want u kunt deze niet doorschuiven naar het volgende jaar.

Indien u gebruik wilt maken van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van de vrije ruimte (WKR) vernemen wij dit graag van u, zodat wij dit op een juiste manier kunnen verwerken in de salarisadministratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht