Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het Verenigd Koninkrijk hoort nu nog bij de Europese Unie. Maar daar komt verandering in: als de ‘harde Brexit’ doorgaat, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU. Het vertrek van het VK kan vergaande gevolgen hebben. Waar u als ondernemer voor het doen van zaken met het VK nu nog kunt volstaan met een contract en een btw-aangifte, dient u na de Brexit rekening te houden met allerlei extra formaliteiten. Dit zorgt voor toenemende administratieve verplichtingen. Daarom is het belangrijk dat de juiste voorbereidingen worden getroffen.

Allereerst dient een EORI-nummer – een nummer waarmee marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd – te worden aangevraagd. Iedere ondernemer, ongeacht de aard en omvang van de handel, heeft namelijk zo’n nummer nodig om zaken te doen met een ‘derde land’. Een EORI-nummer is gratis aan te vragen via Douane.nl/brexit.

Na de Brexit dient aangifte te worden gedaan indien goederen uit het VK worden ingevoerd of binnen de EU worden vervoerd. Hetzelfde geldt voor uitvoer van goederen naar het VK. Bij elke in- en uitvoer dient btw worden betaald aan de Douane. Om dit te voorkomen kan een ‘Vergunning artikel 23’ worden aangevraagd. Met deze vergunning mag de btw die in eerste instantie direct bij invoer dient te worden betaald, worden verlegd naar de eerstvolgende btw-aangifte. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel, nu het moment van betaling en terugvragen van de btw samenvallen en per saldo niets wordt betaald. De vergunning kan worden aangevraagd met een brief aan het desbetreffende belastingkantoor.

Aan de artikel 23-vergunning is een aantal voorwaarden verbonden. De ondernemer die een vergunning wil aanvragen dient:

  • In Nederland te wonen en/of gevestigd te zijn;
  • Regelmatig goederen importeren uit landen buiten de EU;
  • Een aparte administratie te voeren, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw bij invoer verschuldigd is en;
  • Per maand of per kwartaal aangifte doen voor de btw. Treedt het VK inderdaad op 29 maart met een no deal uit de EU, dan kan de vergunning per die datum worden gebruikt. Komt er echter toch een overgangsregeling of handelsverdrag met het VK, een ‘zachte Brexit’, dan kan de vergunning pas later worden gebruikt. Desondanks blijft het verstandig een vergunning aan te vragen, mocht de harde Brexit toch doorgaan. Ook de aanvraag van een artikel 23-vergunning is immers geheel gratis. 

Tip:
Om ondernemers op persoonlijk niveau te adviseren over de voorbereidingen en certificaten die nodig zijn, voorziet Rijksoverheid in een ‘Brexit Impact Scan’. Hoewel vanwege alle ontwikkelingen aan de uitslag van de scan geen rechten kunnen worden ontleend, vormt de scan een goede richtlijn om de mogelijke impact van de Brexit per individueel geval vast te stellen en eventueel maatregelen te nemen. Aan de Brexit Impact Scan zijn eveneens geen kosten verbonden.

Laatste ontwikkelingen
De Britse premier May overweegt de Brexit met twee maanden uit te stellen om een no deal Brexit te voorkomen. De leiders van de Europese Unie zien niets in uitstel van slechts twee maanden en bespreken uitstel van de Brexit tot 2021, om de toekomstige relatie met het VK beter vast te leggen. Er liggen dus allerlei scenario’s op tafel. Het is echter van belang om alle mogelijkheden open te houden en de nodige voorbereidingen te treffen. Op 29 maart kan het al eens gedaan zijn.

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht