Stichting Puik voor Elkaar geeft pruiken aan vrouwen die als gevolg van behandelingen tegen kanker hun haar (gaan) verliezen en zelf geen pruik kunnen betalen. Vandaag de dag zijn er helaas nog steeds veel vrouwen die zich geen passende pruik kunnen veroorloven. Noodgedwongen zien deze vrouwen daarom af van de aankoop van een pruik, terwijl een pruik hen juist zou kunnen helpen zich een beetje beter te voelen in een periode waarin ze toch al zo kwetsbaar zijn. Daarom krijgen zij van Stichting Puik een gratis pruik.

1) Wat was uw initiële vraag, waar had u dringend behoefte aan?

Wij hadden behoefte aan een accountant die onze administratie en de juiste financiële verslaglegging voor onze stichting regelt.

2) Hoe is dat opgepakt door Hermans & Partners?

Op een heel prettige manier. Jaarlijks organiseert Stichting Puik voor Elkaar een Rally. Tijdens deze rally is het de bedoeling om zoveel mogelijk pruiken bij elkaar te rijden. Deze pruiken worden geschonken aan vrouwen met kanker die zelf geen pruik kunnen betalen. Omdat H&P als deelnemer meereed met deze rally, kwamen wij met hen in contact. Zij boden spontaan aan onze stichting voor een schappelijke prijs te ondersteunen. Hier waren wij natuurlijk erg blij mee omdat er zo meer geld over blijft voor ons goede werk, want wij geven ons geld het liefst alleen uit aan pruiken.

3) Wat was het resultaat en wat viel u daarbij op, mee of tegen?

Wij hebben Marceline leren kennen als een kordate vrouw met verstand van zaken. De no-nonsens gesprekken worden als zeer prettig ervaren en vooral haar directe aanpak en vrolijkheid zijn opvallend.

4) Wat adviseert u collega-ondernemers?

Koop een “puike pruik” voor iemand die dit zelf niet kan betalen, wordt Vriend of rij mee aan de Puike Rally Experience! Laat u zich adviseren door H&P hoe dit fiscaal aantrekkelijk kan zijn voor uw bedrijf. Wij willen zoveel mogelijk vrouwen in Nederland een gratis pruik geven. We kunnen dit alleen bereiken door er met zijn allen de schouders onder te zetten. Door puike actie. Met Elkaar, voor Elkaar, oftewel Puik voor Elkaar! www.puikvoorelkaar.nl