Nieuws

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto’s geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto’s wordt de MIA verminderd. Deze auto’s worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel […]

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris […]

Wijziging kantineforfait sportclubs

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Het forfait wordt verhoogd van 11,5% naar 13%.

Nog geen 18 jaar en al ondernemer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ben je nog geen 18 jaar en heb je al een eigen bedrijf of wil je een bedrijf beginnen? Waar moet je dan als minderjarige op letten en rekening mee houden? We hebben de vier belangrijkste zaken op een rij gezet.

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen […]

Proactief omgaan met vakantiedagen verplicht!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op 6 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie twee belangrijke arresten gewezen met betrekking tot de opname en het verval van vakantierechten. Deze uitspraken hebben gevolgen voor hoe werkgevers in de praktijk dienen om te gaan met nog niet genoten […]

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv’s weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft de werkwijze aangepast.

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende […]

Grote donaties moeten openbaar worden

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zogenaamde internetconsultatie gereageerd kan worden.

Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend.

Verdeel vermogen in box 3 slim

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei, omzet en winst

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Kredietwaardigheid in de branche neemt licht af. Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen zijn Nederlandse detaillisten relatief voorzichtig in hun verwachtingen voor 2019. Ze gaan nog wel uit van groei, maar die zal naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met 2018. Dit blijkt […]

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Personeelstekort, IT en overheidsmaatregelen vormen grootste bedreigingen. De registratie van nieuwe personenauto’s neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei […]

Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Personeelstekort zet druk op productiviteit en winstgevendheid. Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het nieuwe jaar is weer begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van een aantal zaken. Wat zijn de regels?

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Medici werken in veel gevallen met collega’s samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

Werkgever verplichten tot ontslag?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen.

Fonds van € 75 miljoen voor jonge boeren

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet trekt € 75 miljoen uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Hiermee wil het kabinet ervoor zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft.

Geen WMO, dan aftrek zorgkosten

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Wanneer is een lening zakelijk?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is?

Controleer berekening LIV en LKV

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

Belastingvrij schenken in 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-nummer. Het huidige btw-nummer van eenmanszaken bevat namelijk onder meer het BSN-nummer. Dit is in strijd met de privacyregels en werkt identiteitsfraude in de hand. Het betreft zo’n 1,3 miljoen belastingplichtigen.

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft.

Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto’s

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Nieuwe personenauto’s in de Europese Unie moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen.

Winstvrijstelling vereniging, hoe te berekenen?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Verenigingen en stichtingen zijn volgens de wet onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hoe werkt dat in de praktijk uit? Onlangs zette de rechter een streep door de recente uitleg van staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën.

Btw bij voorbereiding deal aftrekbaar?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als ondernemer kunt u uw activiteiten verder uitbreiden door bijvoorbeeld een overname van een bedrijf of een andere tak van sport. Soms komen die plannen uiteindelijk niet van de grond, ondanks het feit dat u al kosten heeft gemaakt. Mag u de […]

Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze […]

Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanaf 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers een vergoeding vragen voor geleden schade, ook wel bekend als affectieschade. Op 1 januari 2019 is namelijk de Wet vergoeding affectieschade en het Besluit vergoeding affectieschade in werking getreden.

Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de woning komt een werkkamer die wordt verhuurd aan de bv en er komen zonnepanelen op het dak. De woning dient als ondergrond voor de zonnepanelen dus wil de dga de […]

Overdracht aandelen onroerend goed-bv? Geen overdrachtsbelasting

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bij schenking van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. De Hoge Raad heeft in een eerder arrest bepaald dat dit ook geldt in de situatie waarin het gaat om aandelen in een bv […]

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op 3 januari 2019 is de Belastingdienst gestart met een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp’ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 […]

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. ‘Niet-inwoners’ hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal […]

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf.

Zakelijk schenken

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek […]

Uitstel opvolger zzp-wet

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.  

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer […]

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Met ingang van 1 januari 2019 is de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen veranderd. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, is met ingang van 1 januari 2019 omhoog gegaan van € 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de ‘oude’ lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan […]

Geen belasting over pleegvergoeding

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens […]

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er […]

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen […]

Nieuwe regels compensatie overuren

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?  

Forse herziening ontslagrecht

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Minimumloon ietsje omhoog in 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 met 1,34%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder.

Brexit: bereid u voor!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga […]

Zzp’er toch ondernemer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als ondernemer geniet u tal van fiscale voordelen. Maar wanneer bent u als zzp’er fiscaal gezien ondernemer?

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank […]

Geen aanpassing BPM in 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto’s leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos.

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige […]

Benutten vrije ruimte WKR

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als werkgever heeft u (al enkele jaren) te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.