Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de Nederlandse economie. Eind mei werd bekend dat de overheid het steunpakket voor de economie met drie maanden verlengd. Onder andere werd de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (ook wel NOW-regeling) verlengd voor de periode van drie maanden en werden her en der regels aangescherpt. Ondanks de maatregelen die getroffen zijn om de werkgelegenheid te stimuleren en aan te houden, is gebleken dat er toch nog veel werknemers zijn die door de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten.

Om een deel van deze werkenden tegemoet te komen, is het sinds afgelopen maandag mogelijk om in aanmerking te komen voor de Tijdelijk Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, de zogenaamde tegemoetkoming TOFA. De tegemoetkoming TOFA is in het leven geroepen voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben, maar niet in aanmerking komen voor een uitkering.

Voorwaarden tegemoetkoming TOFA

De tegemoetkoming TOFA is bestemd voor mensen met een flexibele arbeidsrelatie, hierbij kan gedachten worden aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd of oproepkrachten. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming TOFA dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Kunnen alle onderstaande vragen met ‘ja’ worden beantwoord? Dan kan bij het UWV een aanvraag worden gedaan voor de tegemoetkoming TOFA. Zorg er wel voor dat deze aanvraag wordt ingediend voor zondag 12 juli aanstaande!

  • Was u op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had u nog niet de AOW-leeftijd bereikt?
  • Bedroeg uw sv-loon* over februari 2020 minimaal € 400?
  • Bedroeg uw sv-loon* over maart 2020 minimaal € 1?
  • Bedroeg uw sv-loon* over april 2020 maximaal € 550?
  • Was uw sv-loon* over april 2020 minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020?
  • Kreeg u over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten?
  • Hebt u door verlies van inkomsten door de coronacrisis de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud?

* voor het sv-loon tellen inkomsten mee waarover belastingen en sociale verzekeringspremies worden betaald. Op de loonstrook kan dit onder andere worden gevonden onder het kopje ‘loon werknemersverzekeringen’ of ‘loon voor loonheffing’.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan via deze link de aanvraag worden ingediend.  Zorg ervoor dat u uw DigiD en bankrekeningnummer bij de hand houdt, want deze dienen te worden ingevuld bij de aanvraag!

Hoogte TOFA

De hoogte van de tegemoetkoming TOFA bedraagt € 1.650 bruto, dit komt neer op een bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in één keer uitgekeerd. Houd er wel rekening mee dat de tegemoetkoming TOFA wel meetelt voor het bruto jaarinkomen van 2020. U moet hier dus rekening mee houden bij de belastingaangifte over 2020!

Zodra de tegemoetkoming TOFA is aangevraagd, tracht het UWV om binnen 4 weken een beslissing te sturen over de aanvraag. Als daarin staat dat u recht hebt op de tegemoetkoming, wordt deze binnen 10 kalenderdagen betaald. Mocht u eventueel een beslissing ontvangen dat er geen recht is op de tegemoetkoming TOFA, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen bij het UWV. U hebt hier na dagtekening van de beslissingsbrief zes 6 weken de tijd voor.

Conclusie

Hebt u een flexibel contract en door de coronacrisis een verlies van uw inkomsten? Vraag dan de tegemoetkoming TOFA aan bij het UWV. U krijgt dan mogelijk (een deel van) uw gemiste inkomsten gecompenseerd. Let er wel op dat de aanvraag ingediend kan worden tot en met 12 juli 2020. Wacht dus niet te lang met aanvragen!

Mocht u vragen hebben over de TOFA, neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht