Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

Tegemoetkoming € 4.000
De tegemoetkoming van € 4.000 is bedoeld ter dekking van vaste kosten. Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dan ook dat u minstens € 4.000 omzetverlies heeft en ook minstens € 4.000 vaste kosten in de periode van 16 maart  tot en met 15 juni 2020.

Getroffen branches
De tegemoetkoming is voor specifiek getroffen branches, zoals cafés die verplicht moeten sluiten. Of een bedrijf tot een getroffen branche hoort, wordt vastgesteld aan de hand van de SBI-code van de hoofdactiviteit. Deze krijgt u bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Onjuiste SBI-code
Sinds de bekendmaking van de tegemoetkoming melden diverse ondernemers dat hun SBI-code onjuist is. Ze komen daardoor ook niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het is mogelijk om aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, RVO.nl door te geven dat u van mening bent dat uw SBI-code onjuist is en waarom. Dit kan online via een formulier. Deze codes worden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd.

Ontbrekende SBI-codes
Ook zijn er ondernemers die van mening zijn dat ook hun bedrijf specifiek getroffen wordt door het coronavirus en hun SBI-code missen in het rijtje dat voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook dit kunt u online doorgeven. Deze codes worden ook aan het ministerie voorgelegd.

Heeft u vragen over de tegemoetkoming van € 4.000, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht