Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? Wij vertellen u hier graag meer over in dit artikel.

Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken?
Kan uw werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Een werknemer mag de werkgever dus verzoeken om een ingeplande vakantie in te trekken. Het is echter aan u als werkgever om te besluiten of u dat verzoek ook honoreert. U bent niet verplicht hierin mee te gaan. Indien u op dit moment veel werk heeft, zal het weinig problemen opleveren om akkoord te gaan met het intrekken van het toegekende verlof. Het is echter aan u als werkgever hierover een uitspraak te doen. Let wel, het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig personeel omdat iedereen dan tegelijk met vakantie gaat.

Let op! Ga altijd in overleg met elkaar om dit soort zaken te bespreken.

Kunt u de verlofaanvraag intrekken?
U kunt op uw beurt, mits u daar zwaarwichtige redenen voor kan aanvoeren (drukte, ziekte collega’s), na overleg met de werknemer het verlof intrekken. In die situatie moet u de kosten die de werknemer maakt door de wijziging van het tijdvak van de vakantie wel vergoeden. Denk hierbij aan annuleringskosten.

Andere oplossing
U mag dus niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. U zult moeten kijken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden. Hierbij valt te denken aan de inzet van oproepkrachten.

Vakantiedagen vervallen niet
Indien uw werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer moet dan alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

Resumé
Zoals al is aangegeven, is de werknemer leidend als het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. U kunt de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kunt u het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan.

Let op! Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren. Mogelijk is schriftelijk bepaald dat de werkgever het recht heeft ADV-uren in te plannen.

Heeft u nog vragen over de vakantiedagen van uw werknemers in verband met het coronavirus? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht