Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Afgelopen week is bekend geworden dat de steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus worden verlengd. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt daarmee ook per 1 oktober verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden.

Inmiddels is gebleken dat het coronavirus grote impact heeft op de economie en dat dit voorlopig ook nog wel zo zal blijven. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werkgelegenheid en inkomenszekerheid, maar de regeling laat ook mogelijkheden voor bedrijven en medewerkers om zich aan de te passen aan de veranderende economische situatie.

De belangrijkste wijzingen zijn als volgt:

  • NOW 3.0 gaat lopen tot 1 juli 2021, waarbij er sprake is van 3 tijdvakken van 3 maanden;
  • vanaf het tweede tijdvak van de NOW 3.0 gaat het minimale omzetverlies omhoog van 20% naar 30%;
  • de hoogte van de subsidie wordt geleidelijk afgebouwd over 9 maanden, van 80%, naar 70% en naar 60%;
  • daar tegenover staat wel dat de mogelijkheid bestaat om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie;
  • de korting wegens bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen;
  • de maximale vergoeding per medewerker zal in het laatste tijdvak worden verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon.

Bij het opzetten van dit nieuwe steunpakket is men ook realistisch geweest, immers kan niet alle werkgelegenheid worden behouden. Het kabinet heeft derhalve besloten om met afbouw te werken van zowel de hoogte van de subsidie, als de hoogte van de loonsom. Het nieuwe pakket is erop gericht om werkgevers en medewerkers de ruimte te geven om de bedrijfsvoering aan te passen.

De daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop of het aanhouden van minder personeel. Echter bestaat er nu ook de mogelijkheid om een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers, mits er aan alle juridische voorwaarden is voldaan. Onderling overleg tussen werkgevers en hun medewerkers wordt derhalve gestimuleerd.

Aanvragen

Op dit moment is het streven om vanaf 16 november 2020 de loketten te openen om de NOW 3.0 aan te vragen. Werkgevers kunnen dan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak van 1 oktober tot en met 31 december. Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het is mogelijk om voor elk tijdvak al dan niet een aanvraag in te dienen. Ook werkgevers die geen aanspraak hebben gemaakt op NOW 1.0 of 2.0 kunnen gebruikmaken van de nieuwe NOW 3.0.

Zodra de volledige regeling compleet is zullen wij u verder informeren over de nieuwe NOW 3.0 regeling. Tot die tijd kunt u altijd contact met ons opnemen over de steunmaatregelen. Mocht u op zoek zijn naar een sparringpartner om mee te denken hoe u met uw organisatie deze lastige tijden doorkomt, staan wij altijd voor u klaar. Wij denken graag met u mee!

Terug naar overzicht