Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Het kabinet doet er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. Zij werken nu met man en macht aan de regeling waarover vandaag meer informatie volgt. De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hier op de website van de Rijksoverheid. De set aan maatregelen wordt voortdurend uitgebreid.

Wat houdt de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in?
De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier. Maak alleen gebruik van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vandaag de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat u eenvoudig kunt nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen wij u om nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.

Aanvragen via DigiD
Het kan zo zijn dat u en uw partner voor de aanvraag in uw gemeente een DigiD nodig hebben om uzelf te identificeren. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0186-603222 of e-mail: henp@henp.nl.

Terug naar overzicht