Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

In verband met de coronacrisis wordt zowel de belastingrente als invorderingsrente tijdelijk verlaagd.

Normaal gesproken geldt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting als hoofdregel dat als de belastingaanslag opgelegd wordt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar waarover aangifte moet worden gedaan, belastingrente in rekening wordt gebracht. De belastingrente bedraagt voor de vennootschapsbelasting normaliter 8% en voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, 4%.

Belastingrente tijdelijk naar 0,01%
Het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Ingangsdatum: 1 juni 2020.

Uitzondering: Voor de inkomstenbelasting geldt als ingangsdatum 1 juli 2020.

Invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, dient normaal gesproken 4% invorderingsrente te worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ingangsdatum: 23 maart 2020.

Op dit moment is nog niet duidelijk tot wanneer de tijdelijke verlaging geldt. Zodra dit bekend is, zullen wij u hierover nader informeren.

Heeft u nog vragen? De fiscalisten van H&P staan klaar om deze te beantwoorden en u van praktische tips en advies te voorzien.

Terug naar overzicht