Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Deze week gaat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) van start. Op basis van de Tozo kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tevens is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van start gegaan. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 per onderneming. Ondernemers zijn hierbij vrij in het doel van besteding.

Tozo

Inkomensondersteuning
Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een lager inkomen verwachten dan het sociaal minimum, kunnen inkomensondersteuning krijgen. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld tot het sociaal minimum. De hoogte van de uitkering wordt afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager.

Zelfstandige ondernemers die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Tot welk bedrag?
Het inkomen wordt aangevuld tot een maximumbedrag van €1.500 netto voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaanden geldt een aanvulling tot maximaal €1.050 netto.

Let op: Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Wel telt de uitkering mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Voor wie geldt Tozo?
De inkomensondersteuning geldt voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn, hoofdzakelijk in Nederland werken en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast dienen aanvragers aan het urencriterium te voldoen. Dat houdt in dat in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar is besteed aan de onderneming.

Tozo ook voor DGA
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan ook een beroep doen op de tijdelijke regeling. De DGA zal hiervoor moeten voldoen aan het urencriterium. Tevens dient sprake te zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Tenslotte dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar vennootschap geen salaris kan uitbetalen.

Duur van de regeling
De regeling is tijdelijk en geldt voor de maanden maart, april en mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden.

Let op: Dien uw aanvraag voor levensonderhoud uiterlijk 31 mei 2020 in bij de gemeente waarin u woont. De aanvraag wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond. Via deze link kunt u een eerste check doen om te kijken of u voor de regeling in aanmerking komt.

Lening bedrijfskapitaal
Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening bedraagt maximaal €10.157 met een rente van 2% en kent een maximale looptijd van drie jaar. Tot januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening is binnen vier weken beschikbaar.

TOGS

Voor wie geldt TOGS?
Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken op de regeling:

 • Eet- en drinkgelegenheden: onder andere restaurants, cafetaria, eventcatering en cafés;
 • Haar- en schoonheidsverzorging: onder andere kappers, pedicures en visagisten;
 • Evenementenlocaties en organisatoren;
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • Rijschoolhouders;
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • Casino’s.

Per 30 maart 2020 kunnen ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, de tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 1. De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes;
 2. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4.000 zal lijden;
 3. De vaste lasten in die periode bedragen ten minste €4.000;
 4. De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. De enige uitzondering vormt eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar of huurder boven woont.

Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden klik hier.

De aanvraag
De aanvraag dient binnen drie maanden te geschieden. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur. De aanvraag kan alleen online plaatsvinden.

Let op: Klik hier om uw aanvraag online in te dienen.

Heeft u nog vragen? De fiscalisten van H&P staan klaar om deze te beantwoorden en u van praktische tips en advies te voorzien. Desgewenst kunnen wij de aanvraag ook voor u verzorgen.

De overheid werkt voortdurend aan de financiële ondersteuningsmaatregelen. Dit kan betekenen dat regelingen en voorwaarden waar nodig kunnen zijn gewijzigd nadat dit artikel is gepubliceerd. 

 

Terug naar overzicht