Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen. De projecten die in aanmerking komen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land.

 

 

In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. Via de bijdrage van de overheid kunnen 70% van de totale restauratiekosten betaald worden. De andere 30% van de kosten komt voor rekening van de eigenaar.

Molens en mobiel erfgoed
Ook komt er extra geld voor de restauratie van molens. Met een budget van € 3,5 miljoen kunnen circa 50 molens gerestaureerd worden of van groot onderhoud voorzien worden.
Tot slot wordt € 1 miljoen geïnvesteerd in mobiel erfgoed. Met dit geld kan mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk gemaakt worden. Bij mobiel erfgoed moet gedacht worden aan historische vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen. Deze komen door de rijksbijdrage vaker voor het grote publiek beschikbaar.

Aftrek onderhoudskosten
De tegemoetkoming staat los van de regeling waarbij de eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten mag aftrekken.

Let op!
De rijksbijdrage moet u op deze kosten in mindering brengen.
Onderhoudskosten zijn de kosten van bijvoorbeeld reparaties of schilderwerk. Ook voor achterstallig onderhoud mag u de kosten aftrekken.

Let op!
Kosten voor verbetering van een monument zijn niet aftrekbaar, zoals voor de modernisering van een pand.

Investering in toekomst
Het herstel van monumenten wordt van belang geacht voor het aantrekkelijk houden van dorpen en steden voor de bewoners. Deze dorpen en steden ontlenen hieraan hun eigen gezicht. Door de investering blijven de monumenten bewaard voor toekomstige generaties.

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie of de herstelkosten van een monument, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht