Kan de ‘handel’ beter? Onze adviseurs hebben deze vraag vaker beantwoord bij wel honderden bedrijven. Het is heel eenvoudig om de vraag met een ‘ja’ te beantwoorden. De invulling echter; daar gaat het om.

We zijn al langere tijd ondernemer en stellen onszelf deze vraag ook iedere dag. Ook onze cliënten stellen deze vraag. Toch krijgt een veelheid aan economische vragen geen praktische invulling. Zullen we het eens proberen?

Hermans en Partners

• Ben ik niet te duur of te goedkoop? Wat is de exacte kostprijs
van mijn product?
• Kan ik een keer stunten met de prijs, of kost dat meer dan het
oplevert?
• Hoe haal ik meer uit mijn commerciële inspanningen?
• Is mijn marktstrategie wel de juiste?
• Hoe krijg ik mijn werkkapitaal ‘in control’?
• Ik wil graag verantwoord ondernemen, hoe mitigeer ik mijn
risico?
• Wat zijn de marktontwikkelingen? Welke kansen of bedreigingen
brengt dit met zich mee?
• Ik wil een investering doen, maar kan ik dat wel terugverdienen?

Vraag gerust!

Kortom, wanneer u bijzondere, of juist heel simpel lijkende vragen (vaak de lastigste!) heeft, bedenk dan dat wij geen ‘gewoon’ accountantskantoor zijn. Wij zijn samenwerkers met ondernemers, in voor- en tegenspoed. Neem contact op!