Gratis geld? Subsidies kosten op zijn minst de nodige moeite. Het Ministerie van Financiën stelt: innovatie is noodzakelijk om economische groei te waarborgen. Dat blijft niet alleen bij woorden; de overheid stimuleert innovatie ook met geld.

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor onder meer exportbevordering, ARBO en cultuur en welzijn. Een subsidie hoeft overigens niet meteen in de vorm van gratis geld. De regering ondersteunt ook met onder meer belastingkorting en innovatiekrediet.

Wat kost een subsidie?

Natuurlijk strooit de overheid niet zomaar blind met geld naar iedereen met een aardig idee. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, zoals een complete aanvraag met financiële onderbouwing, een strakke administratieve verantwoording en vaak ook de verplichting om zelf een bepaald bedrag mee te investeren. Al met al is het aanvragen van subsidies een traject waar specifieke expertise voor nodig is. Wij hebben die expertise in huis, met onze eigen subsidiespecialist.

Hermans & Partners

Een innovatie heeft alleen nut als ze het werk makkelijker maakt.

Ook voor u?

Onze subsidiespecialist is gespecialiseerd in de disciplines milieu & energie, werk & inkomen, MKB-financiering, scholing en gezondheid. Maar ook als uw project daarbuiten valt, kan hij u verder helpen, want veel subsidieprocedures hebben dezelfde uitgangspunten. Denkt u dat u een subsidiabel project heeft? Neemt u dan vooral contact op.