Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Wist u dat uw werknemers in 2019 recht hebben op langer betaald kraamverlof? Vanaf 2019 gaat de regelgeving omtrent het kraamverlof voor de partner van de moeder veranderen!

Door de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) hebben partners van de moeder geen recht meer op kraamverlof, maar op geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 wordt het verlof verlengd van 2 dagen betaald verlof naar éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Indien een werknemer dus 32 uur (8 uur per dag) per week werkt, heeft hij recht op 4 dagen betaald geboorteverlof.

Het geboorteverlof dient binnen vier weken na de geboorte te worden opgenomen. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij het geboorteverlof met 100% loondoorbetaling invult. U mag daar als werkgever geen voorwaarden aan stellen of het verlof weigeren.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor de partner nogmaals uitgebreid. Partners krijgen bovenop het geboorteverlof, ook recht op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof geeft recht op nog eens 5 weken verlof tegen 70% van het salaris. Aanvullend geboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte te worden opgenomen. Partners kunnen hier aanspraak op maken wanneer zij het geboorteverlof al hebben opgenomen. Als werkgever mag u dit verlof wederom niet weigeren.

Indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kunt u wel afspraken maken met de werknemer over een andere planning.

Heeft u vragen over het geboorteverlof? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

 

Terug naar overzicht