Betrokken bij maatschappelijk welzijn in de buurt en vér daarbuiten. Een bedrijf kunt u niet los zien van zijn omgeving. We zijn toch een soort van buren. Tenminste, zo voelt het. Wij vinden het dan ook belangrijk om iets terug te doen voor de regio, die ons al geruime tijd voedt en inspireert.
Child of Uganda

Child of Uganda
Naast onze bijdragen aan het maatschappelijk welzijn in de regio willen we ook iets doen voor een betere wereld buiten ons directe gezichtsveld. Daarom steunen we ieder jaar een bijzonder project in het buitenland. Dit jaar is dat Stichting Child of Uganda, een organisatie die kansarme kinderen in Afrika hoop biedt op een betere toekomst. De stichting doet dat onder andere door dorpsgemeenschappen te activeren om zelfredzaam te worden. Dit jaar hopen wij voldoende financiële steun te genereren, waardoor wij een concreet waterproject in Oeganda kunnen realiseren (www.childofuganda.org).

Hermans en Partners

 

Meehelpen?
Wanneer u ideeën heeft voor een regionaal project, neem dan contact met ons op. Of wilt u graag helpen door zelf iets bij te dragen? Dat kan ook. Mail onze secretaresse of bezoek direct www.childofuganda.org. Alvast heel erg bedankt!