Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het LIV (lage-inkomensvoordeel) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 18 jaar in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor u als werkgever. De gedachte erachter is, dat de kans op werk voor deze werknemers dan toeneemt.

LIV
U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden.

Uw werknemer:

– is minimaal 22 jaar oud;
– is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– heeft een gemiddeld fiscaal uurloon van € 9,82 tot en met € 12,29;
– heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
– heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV
U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden.

Uw werknemer:

– is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar;
– is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– heeft een gemiddeld fiscaal uurloon dat valt binnen de volgende onder- en bovengrens:

Leeftijd op 31 december 2017Gemiddeld uurloon
is minimaal
Gemiddeld uurloon
is lager dan
21 jaar€ 8,40€ 9,82
20 jaar€ 6,91€ 9,34
19 jaar€ 5,43€ 7,69
18 jaar€ 4,69€ 6,04

 

In een aantal gevallen voldoet een werknemer nét niet aan de voorwaarden, echter door een kleine aanpassing in de uren of het salaris kunt u per werknemer een voordeel van maximaal € 2.000 (voor jeugd-LIV € 3.286,40) ontvangen.

Indien gewenst kunnen wij voor u in kaart brengen of u recht heeft op LIV en of het mogelijk is het voordeel te maximaliseren.

Tips:

– U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de in uw loonaangifte aanwezige gegevens;
– Ga na voor welke werknemers u op grond van het uurloon het loonkostenvoordeel zou kunnen ontvangen. Ga vervolgens na of zij het minimaal vereiste aantal uren werken. Zitten ze net onder de grens, dan kan het lonend zijn het aantal uren te verhogen. Zelfs als u uw werknemer extra betaald verlof zou geven, tellen de uren mee en kunt u het loonkostenvoordeel wellicht toch binnenhalen;
– Verdient een werknemer vanwege aftrek van bijvoorbeeld pensioenpremies minder dan het aangegeven uurloon, dan komt u niet in aanmerking. U kunt dan het loon enigszins verhogen;
– Vakantiegeld dat niet ziet op een heel jaar (bijvoorbeeld vanwege indiensttreding per 1 januari 2018), kan tot gevolg hebben dat het gemiddelde uurloon te laag is, waardoor geen recht op het LIV bestaat. Een kleine loonsverhoging of bonus kan hier verandering in aanbrengen;
– Verdient de werknemer iets te veel? Mogelijk kan het ruilen van een stukje belast loon voor bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding uitkomst bieden. Ook de vrije ruimte van de  werkkostenregeling kan misschien benut worden;
– Het kan lonen om bij het bepalen van het brutoloon van een nieuwe medewerker erop te letten dat het loon tussen de grenzen van het LIV blijft. Neem bij twijfel contact op met een van onze medewerkers van de loonadministratie.

 

 

 

Terug naar overzicht