Wat u van ons vraagt en wat wij dus doen.

Onze visie …

Is dat onze medewerkers op basis van hun specialismen en netwerk een organisatie laten excelleren in haar specifieke kwaliteiten. Dit geeft onze klanten een voorsprong en kan rendement, groei en continuïteit voor ze opleveren. Hierbij willen we een volwaardige kritische sparringpartner zijn. Een heldere communicatie en een professionele, integere werkwijze staan hierbij centraal.

“De ondernemer op alle facetten van het ondernemerschap ‘in control’ laten zijn, dat is waar we voor staan!”

Hermans en Partners

Naar onze visie moet u uw missie durven aanpassen als de markt daarom vraagt.
Het is goed om een visie en een missie te hebben, al was het maar om iedereen te doordringen van de kernwaarden van uw organisatie. Maar we realiseren ons ook dat dit allemaal niet in graniet gebeiteld is. Als u daar als cliënt behoefte aan heeft, moeten we ook op onderdelen van onze strategie durven afwijken.

Onze missie …

is de onbegrensde ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan uw uitdagingen op strategisch, communicatief, financieel en operationeel gebied. We doen dit middels advies en hands-on ondersteuning op alle vier de genoemde deelgebieden. Daarbij hanteren we de volgende kernwaarden:

Toegewijd

U heeft twee vaste contactpersonen voor respectievelijk de operationele en strategische ondersteuning. Deze twee adviseurs kennen u door en door en u kunt op ze bouwen.

Gretig

Wij houden continu de ontwikkelingen in de markt en de wetgeving in de gaten. Wanneer er ontwikkelingen zijn, welke u voordeel of juist nadeel kunnen opleveren, nemen wij hierover contact met u op.

Met karakter

De adviseurs bij H&P handelen vanuit een professioneel kritische houding, zij doen hun uiterste best u te leren kennen en uw handels- en zienswijze te begrijpen. Zo verwachten wij u gerichter te kunnen adviseren.

Brede dienstverlening

Wij vinden dat u bij ons terecht moet kunnen voor alles wat u op zakelijk gebied nodig heeft. Goed, we verkopen geen nietjes*… maar we zullen ook niet snel ‘nee’ verkopen wanneer u bij ons komt met een serieus probleem, zakelijk of privé.

Kwaliteit

Bij H&P ligt de focus vanzelfsprekend op kwaliteit. De maatregelen zoals vermeld in het rapport ‘In het Publiek Belang’ worden door onze organisatie strikt nageleefd.

Wat is uw visie en missie?

Hoe kijkt u naar uw markt over bijvoorbeeld vijf jaar en wat is uw rol en doel? Wij zijn echt geïnteresseerd in uw beweegredenen en werken graag mee om uw doelen sneller dichterbij te brengen. Mogen wij u uitnodigen om samen eens te sparren? Neem contact op!

(*Wel brengen we u graag in contact met onze betrouwbare nietjesleverancier.)