Laten we starten met uit te leggen wat er aan de hand is.

Per 25 mei 2018 volgt de nieuwe Europese privacywet AVG de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. Deze wet is meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is aanzienlijk strenger dan zijn Nederlandse voorganger. Bedrijven en instellingen, die persoonsgegevens verwerken, krijgen (veel) meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten laten zien dat u zich aan de wet houdt. Onder de AVG moet u met specifieke documenten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de regels te voldoen. Dit wordt de ‘verantwoordingsplicht’ genoemd. Internationaal is deze wet bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor wie?
De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken. Het gaat dus niet alleen om grote bedrijven. Ook kleinere bedrijven en zzp’ers moeten zich aan de AVG houden. In de praktijk krijgt vrijwel iedereen te maken met de AVG, want ook de meest gangbare gegevens vallen onder het bereik van de nieuwe wet. Voorbeelden zijn opgeslagen afspraken, telefoonnummers van klanten en personeelsinformatie.

Voldoe tijdig aan uw verplichting
De AVG heeft als doel de privacy-rechten van mensen (scherper) te waarborgen. Tegelijk zullen burgers zich steeds bewuster worden van hun privacyrechten en daar eerder voor opkomen. De AVG biedt u instrumenten die helpen om de wet na te leven, zoals onder andere modelbepalingen voor het doorgeven van persoonsgegevens. Het is van belang om goed voorbereid te zijn op de komst van de nieuwe regels. We raden u dan ook aan om tijdig na te gaan of uw processen, diensten en producten voldoen aan de AVG. Wij helpen u graag om tijdig aan deze verplichting te voldoen.

Waarschuwing
Het compliant zijn met betrekking tot de wetgeving is een flinke klus. De omvang van de werkzaamheden is van dien aard, dat deze taak veelal wordt uitbesteed met fikse kosten tot gevolg. Wij hebben om die reden gezocht naar een effectieve oplossing, welke ook financieel aantrekkelijk is.

In samenwerking met T&R advocaten kunnen wij u een handige online tool aanbieden om uw organisatie AVG-compliant te krijgen, het GDPR Privacy Assessment. Naast tijd bespaart u bijgevolg ook veel kosten.

GDPR Privacy Assessment
Het GDPR Privacy Assessment omvat een complete en op uw organisatie toegespitste nulmeting, die u duidelijkheid geeft over waar u ten opzichte van uw wettelijke verplichtingen staat en welke stappen u nog moet nemen om compliant te zijn. Met het GDPR Privacy Assessment komen niet alleen de juridisch – organisatorische aspecten van de nieuwe wetgeving aan de orde, maar ook de – zeker zo belangrijke – IT technische aspecten van de beveiliging van privacygevoelige data/gegevens en Informatiemanagement. Wij kunnen u dit assessment aanbieden voor het aantrekkelijke tarief van
€ 950 exclusief btw. Naar wens kunt u het GDPR Privacy Assessment met verschillende modules uitbreiden.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over de AVG of het GDPR Privacy Assessment? Neemt u dan contact op met mr. E.E.D. (Edward) van ’t Zelfde.

Terug naar overzicht