Nieuws

Aandachtspunten loonadministratie

07-06-2021

Wij hebben drie onderwerpen met betrekking tot de loonadministratie, die wij graag onder uw aandacht brengen. 

Heeft u erg in de resterende vakantiedagen van de werknemers? 

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over 2020 vervallen op 1 juli 2021, echter is hierbij wel proactiviteit van de werkgever belangrijk. 

Wilt u weten of er binnen uw bedrijf werknemers zijn met vakantiedagen welke deze vervaltermijn hebben overschreden en hoe u hier mee om moet gaan? Neem contact met ons op, zodat wij hier samen naar kunnen kijken. 

Update verlenging onbelaste reiskostenvergoeding. 

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al vóór 13 maart 2020 kregen.

Let op: het geldt dus niet voor werknemers die later (na 12 maart 2020) in dienst zijn gekomen.

Geeft u begeleiding aan één of meerdere schoolgaanden uit de volgende groepen, dan heeft u wellicht recht op een subsidie!

- Stagiaires die in het laatste jaar zitten van het praktijkonderwijs (vso);
- Stagiaires die in het laatste jaar zitten van het praktijkonderwijs (pro);
- Praktijkleerplaatsen voor vmbo-leerlingen uit het 3e en 4e jaar in het kader van een
  leer-werktraject (BBL);
- Entreeopleiding vmbo-leerlingen;
- Leerlingen aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
- Hbo-studenten die een duaal of deeltijd opleiding volgen in de categorie: techniek,
  landbouw, natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij;
- Promovendi of Technologisch Ontwerpers in Opleiding (toio) die tijdelijk zijn aangesteld of
  een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit.

Door het coronavirus heeft het kabinet maatregelen afgekondigd. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de coronamaatregelen, worden de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden niet in mindering gebracht op de subsidie. 

Op basis van de praktijkleerwerkovereenkomst kunnen wij voor u nagaan of u recht heeft op de Subsidieregeling praktijkleren. De aanvraag voor studiejaar 2020-2021 is mogelijk vanaf 1 juni tot en met 16 september. 

Wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen of wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Wij helpen u graag verder! 

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?

Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.