Nieuws

Belastingpakket 2024

09-11-2023

Turn on 2925962 640

Op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer het Belastingpakket 2024 aangenomen en daarbij zijn diverse amendementen waarover wij u nog niet eerder bericht hebben.

De wijzigingen

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • verhoging van het box 2-tarief (aanmerkelijk belang) naar 33% per 1 januari 2024 voor een inkomen boven de € 67.000 (amendement van het lid Van der Lee c.s.);
  • verhoging van het box 3-tarief (sparen & beleggen) naar 36% per 1 januari 2024 (amendement van het lid Van der Lee c.s.);
  • géén afschaffing van de aftrek in de vennootschapsbelasting voor giften tot EUR 100.000 (amendement Grinwis c.s.);
  • verlaging van de drempel excessief lenen naar € 500.000 (amendement Grinwis c.s.). Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap worden geleend (peildatum: 31 december 2024). Tot 1 januari 2024 is het maximumbedrag € 700.000 (peildatum: 31 december 2023). In verband met de verhoging van het tarief in box 2 in combinatie met verlaging van het drempelbedrag voor excessief lenen naar € 500.000 in 2024 is het van belang te kijken of al dan niet een dividenduitdeling in 2023 gewenst is om het huidige box 2 tarief van 26,9% te benutten;
  • aanpassing van de voorwaardelijke vrijstelling in de schenk- en erfbelasting voor ondernemingsvermogen naar 75% (het eerdere voorstel was: 70%) per 1 januari 2025 voor de verkrijging van een ondernemingsvermogen van boven in totaal € 1.5 miljoen (gewijzigd amendement Van Dijk en Erkens). Tot € 1,5 miljoen (nu: € 1,2 miljoen) geldt een vrijstellingspercentage van 100%;
  • versobering van de 30%-regeling voor uit het buitenland aangetrokken werknemers (amendement Omtzigt c.s.). De regeling blijft nog 5 jaar gelden, alleen bedraagt de (onbelaste) forfaitaire kostenvergoeding de eerste 20 maanden nog 30%, daarna 20 maanden 20% en de laatste 20 maanden 10% van het belastbare loon;
  • afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (amendement Grinwis c.s.). De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor ingekomen buitenlandse werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Hierdoor hoeven zij geen box 2 of 3 belasting te betalen over hun buitenlands kapitaalinkomen. Deze regeling wordt afgeschaft, maar per 31 december 2023 bestaande gevallen worden geëerbiedigd tot en met 2026;
  • de MKB-winstvrijstelling valt niet terug van 14% naar 12,7%, maar gaat per 1 januari 2024 13,31% bedragen.

 

Let op! De Eerste Kamer stemt op 19 december 2023 over het belastingpakket.

Heeft u vragen of advies nodig? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aftrek hypotheekrente ook na tijdelijke verhuur?

De aftrek van hypotheekrente op uw eigen woning is gebonden aan strenge voorwaarden. Door de vele wijzigingen in de jaren zijn de voorwaarden ook bijzonder ingewikkeld geworden. Onlangs heeft de Belastingdienst uitleg gegeven over de aftrek van hypotheekrente van een aflossingsvrije lening in de situatie waarin iemand de eigen woning tijdelijk verhuurt en na die periode weer zelf gaat bewonen.

Nieuws

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.