Nieuws

Belastingpakket 2024

09-11-2023

Turn on 2925962 640

Op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer het Belastingpakket 2024 aangenomen en daarbij zijn diverse amendementen waarover wij u nog niet eerder bericht hebben.

De wijzigingen

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • verhoging van het box 2-tarief (aanmerkelijk belang) naar 33% per 1 januari 2024 voor een inkomen boven de € 67.000 (amendement van het lid Van der Lee c.s.);
  • verhoging van het box 3-tarief (sparen & beleggen) naar 36% per 1 januari 2024 (amendement van het lid Van der Lee c.s.);
  • géén afschaffing van de aftrek in de vennootschapsbelasting voor giften tot EUR 100.000 (amendement Grinwis c.s.);
  • verlaging van de drempel excessief lenen naar € 500.000 (amendement Grinwis c.s.). Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap worden geleend (peildatum: 31 december 2024). Tot 1 januari 2024 is het maximumbedrag € 700.000 (peildatum: 31 december 2023). In verband met de verhoging van het tarief in box 2 in combinatie met verlaging van het drempelbedrag voor excessief lenen naar € 500.000 in 2024 is het van belang te kijken of al dan niet een dividenduitdeling in 2023 gewenst is om het huidige box 2 tarief van 26,9% te benutten;
  • aanpassing van de voorwaardelijke vrijstelling in de schenk- en erfbelasting voor ondernemingsvermogen naar 75% (het eerdere voorstel was: 70%) per 1 januari 2025 voor de verkrijging van een ondernemingsvermogen van boven in totaal € 1.5 miljoen (gewijzigd amendement Van Dijk en Erkens). Tot € 1,5 miljoen (nu: € 1,2 miljoen) geldt een vrijstellingspercentage van 100%;
  • versobering van de 30%-regeling voor uit het buitenland aangetrokken werknemers (amendement Omtzigt c.s.). De regeling blijft nog 5 jaar gelden, alleen bedraagt de (onbelaste) forfaitaire kostenvergoeding de eerste 20 maanden nog 30%, daarna 20 maanden 20% en de laatste 20 maanden 10% van het belastbare loon;
  • afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (amendement Grinwis c.s.). De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor ingekomen buitenlandse werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Hierdoor hoeven zij geen box 2 of 3 belasting te betalen over hun buitenlands kapitaalinkomen. Deze regeling wordt afgeschaft, maar per 31 december 2023 bestaande gevallen worden geëerbiedigd tot en met 2026;
  • de MKB-winstvrijstelling valt niet terug van 14% naar 12,7%, maar gaat per 1 januari 2024 13,31% bedragen.

 

Let op! De Eerste Kamer stemt op 19 december 2023 over het belastingpakket.

Heeft u vragen of advies nodig? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.