Nieuws

Einde levensloopregeling

16-06-2021

Per 1 januari 2012 is de regelgeving voor de levensloopregeling aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levenslooprekening. Om een goede afhandeling van de levensloopregeling mogelijk te maken heeft de overheid de definitieve beëindigingsdatum vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. Op
1 november 2021 houdt de regeling definitief op te bestaan. Tot deze datum heeft de werknemer de tijd om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 1 november 2021.

Afwikkeling

Ten aanzien van het afwikkelen van de bestaande levenslooptegoeden per 1 november 2021 geldt dat:

  • De organisatie waarbij het levenslooptegoed is ondergebracht zorgt voor de afdracht van de ingehouden loonheffing over de levensloopaanspraak. Indien de werknemer de aanspraak vóór 1 november 2021 opneemt, blijft de (ex-)werkgever de afdracht verzorgen. 
  • De organisatie geen heffingskortingen (inclusief levensloopkorting) toepast bij de inhouding van de loonheffing. Indien van toepassing, kan de werknemer de heffingskortingen in de aangifte inkomstenbelasting 2021 toepassen.
  • De organisatie de tabel voor bijzondere beloningen toepast en geen premies werknemersverzekeringen en geen premie inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd over de levensloopaanspraak. 

Gevolgen voor de (ex-)werknemer

Het vrijgevallen levenslooptegoed valt in het box 3-vermogen. De vrijstelling van dit levenslooptegoed in box 3 is niet langer van toepassing en met het einde van het overgangsrecht vervallen. Door het naar voren halen van het moment van vrijvallen naar
1 november wordt voorkomen dat het (hogere) levenslooptegoed vóór belastingheffing als box 3-vermogen in aanmerking wordt genomen. 

Het verzamelinkomen is door het vrijvallen van het tegoed hoger, dit kan gevolgen hebben voor de heffingskortingen en eventuele toeslagen.

Actiepunt

Heeft u of een werknemer nog een bedrag aan levenslooptegoed openstaan en het is wenselijk dit tegoed vóór 1 november 2021 op te nemen, dan dient de (ex-)werkgever te zorgen voor de afdracht van de ingehouden loonheffing over de levensloopaanspraak. Mocht u of een werknemer hier gebruik van maken, vernemen wij dat graag zodat wij de afdracht netjes kunnen verzorgen voor u. 

Indien er voor 1 november niets geregeld is, is de betreffende organisatie waar het levenslooptegoed is ondergebracht inhoudingsplichtig en draagt de loonheffing voor u of uw werknemer af aan de Belastingdienst. Wilt u dat wij controleren of de afdracht juist verwerkt is? Neem dan gerust contact met ons op. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, wij helpen u graag verder! 

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Brief met betaalinformatie Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt voortaan nieuwe brieven met betaalinformatie waarin staat hoe u uw belastingen en toeslagen kunt betalen. U ontvangt geen brieven met acceptgiro’s meer omdat het betalen van belastingen en toeslagen per acceptgiro vanaf 1 juni 2023 niet meer mogelijk is.

Nieuws

Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv

Bent u van plan uw eenmanszaak voortaan te voeren vanuit een bv, dan moet u rekening houden met een aantal fiscale gevolgen van de omzetting in de bv. Een daarvan is de berekening van de WW-premie die volgens de Belastingdienst separaat berekend wordt voor de periode vóór oprichting en ná oprichting van de bv.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.