Nieuws

Einde levensloopregeling

16-06-2021

Per 1 januari 2012 is de regelgeving voor de levensloopregeling aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levenslooprekening. Om een goede afhandeling van de levensloopregeling mogelijk te maken heeft de overheid de definitieve beëindigingsdatum vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. Op
1 november 2021 houdt de regeling definitief op te bestaan. Tot deze datum heeft de werknemer de tijd om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 1 november 2021.

Afwikkeling

Ten aanzien van het afwikkelen van de bestaande levenslooptegoeden per 1 november 2021 geldt dat:

  • De organisatie waarbij het levenslooptegoed is ondergebracht zorgt voor de afdracht van de ingehouden loonheffing over de levensloopaanspraak. Indien de werknemer de aanspraak vóór 1 november 2021 opneemt, blijft de (ex-)werkgever de afdracht verzorgen. 
  • De organisatie geen heffingskortingen (inclusief levensloopkorting) toepast bij de inhouding van de loonheffing. Indien van toepassing, kan de werknemer de heffingskortingen in de aangifte inkomstenbelasting 2021 toepassen.
  • De organisatie de tabel voor bijzondere beloningen toepast en geen premies werknemersverzekeringen en geen premie inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd over de levensloopaanspraak. 

Gevolgen voor de (ex-)werknemer

Het vrijgevallen levenslooptegoed valt in het box 3-vermogen. De vrijstelling van dit levenslooptegoed in box 3 is niet langer van toepassing en met het einde van het overgangsrecht vervallen. Door het naar voren halen van het moment van vrijvallen naar
1 november wordt voorkomen dat het (hogere) levenslooptegoed vóór belastingheffing als box 3-vermogen in aanmerking wordt genomen. 

Het verzamelinkomen is door het vrijvallen van het tegoed hoger, dit kan gevolgen hebben voor de heffingskortingen en eventuele toeslagen.

Actiepunt

Heeft u of een werknemer nog een bedrag aan levenslooptegoed openstaan en het is wenselijk dit tegoed vóór 1 november 2021 op te nemen, dan dient de (ex-)werkgever te zorgen voor de afdracht van de ingehouden loonheffing over de levensloopaanspraak. Mocht u of een werknemer hier gebruik van maken, vernemen wij dat graag zodat wij de afdracht netjes kunnen verzorgen voor u. 

Indien er voor 1 november niets geregeld is, is de betreffende organisatie waar het levenslooptegoed is ondergebracht inhoudingsplichtig en draagt de loonheffing voor u of uw werknemer af aan de Belastingdienst. Wilt u dat wij controleren of de afdracht juist verwerkt is? Neem dan gerust contact met ons op. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, wij helpen u graag verder! 

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aftrek hypotheekrente ook na tijdelijke verhuur?

De aftrek van hypotheekrente op uw eigen woning is gebonden aan strenge voorwaarden. Door de vele wijzigingen in de jaren zijn de voorwaarden ook bijzonder ingewikkeld geworden. Onlangs heeft de Belastingdienst uitleg gegeven over de aftrek van hypotheekrente van een aflossingsvrije lening in de situatie waarin iemand de eigen woning tijdelijk verhuurt en na die periode weer zelf gaat bewonen.

Nieuws

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.