Nieuws

Kosten doorbelasten: met of zonder btw?

10-05-2021

Het doorbelasten van kosten wordt vaak gezien als vergoeding voor een prestatie waarover btw moet worden berekend. Deze visie is niet juist. Weet u wanneer u btw in rekening moet brengen als u kosten doorbelast en wat de gevolgen zijn als dit fout gaat? Wij lichten het in dit artikel graag toe. 

Prestatie vereist 

Het doorbelasten van kosten op zich is geen prestatie. Om over een doorbelasting btw te berekenen is dan ook noodzakelijk dat aan de doorbelasting van de kosten een prestatie ten grondslag ligt. Daarbij zal het gaan om een situatie waarbij door de ondernemer iets wordt gedaan (of iets wordt nagelaten). De afspraken tussen partijen zijn daarbij erg belangrijk. Als voldoende kan worden aangetoond dat sprake is van een prestatie, dan is de ontvangen betaling met btw belast (mogelijk is wel een vrijstelling van toepassing). Zonder prestatie is de doorbelasting dus niet belast met btw. 

Onterecht btw berekend: wat nu? 

Het onterecht met btw doorbelasten van kosten heeft nadelige gevolgen. Allereerst verliest u ter zake van de inkoopkosten die u doorbelast het recht op aftrek van voorbelasting. Omdat u op de factuur aan uw afnemer btw heeft vermeld, bent u deze btw daarnaast wél gewoon verschuldigd aan de Belastingdienst. Ook voor uw afnemer heeft de onjuiste btw-kwalificatie van de doorbelasting gevolgen. Uw afnemer mag de door u berekende btw op zijn beurt namelijk niet als voorbelasting in aftrek brengen. 

Beperk uw risico’s bij kostendoorbelastingen

Voor veel ondernemers vormen kostendoorbelastingen een lastig vraagstuk. Het doorbelasten van kosten kent verschillende verschijningsvormen en er zijn meerdere scenario’s mogelijk. Hier bestaat dan ook risico op discussie met de Belastingdienst. Om dit te voorkomen is het belangrijk om kostendoorbelastingen op de juiste wijze te kwalificeren en kritisch te zijn over uw facturen. Wij staan u hier graag in bij. Als u als ‘doorbelaster’ weet wanneer u btw moet berekenen over kostendoorbelastingen en op de juiste wijze factureert, blijft voor uw afnemer en u het recht op aftrek van voorbelasting behouden en vormt de btw voor u geen extra kostenpost. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op! 

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

Bent u ondernemer in het mkb en heeft u een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.