Nieuws

Kosten doorbelasten: met of zonder btw?

10-05-2021

Het doorbelasten van kosten wordt vaak gezien als vergoeding voor een prestatie waarover btw moet worden berekend. Deze visie is niet juist. Weet u wanneer u btw in rekening moet brengen als u kosten doorbelast en wat de gevolgen zijn als dit fout gaat? Wij lichten het in dit artikel graag toe. 

Prestatie vereist 

Het doorbelasten van kosten op zich is geen prestatie. Om over een doorbelasting btw te berekenen is dan ook noodzakelijk dat aan de doorbelasting van de kosten een prestatie ten grondslag ligt. Daarbij zal het gaan om een situatie waarbij door de ondernemer iets wordt gedaan (of iets wordt nagelaten). De afspraken tussen partijen zijn daarbij erg belangrijk. Als voldoende kan worden aangetoond dat sprake is van een prestatie, dan is de ontvangen betaling met btw belast (mogelijk is wel een vrijstelling van toepassing). Zonder prestatie is de doorbelasting dus niet belast met btw. 

Onterecht btw berekend: wat nu? 

Het onterecht met btw doorbelasten van kosten heeft nadelige gevolgen. Allereerst verliest u ter zake van de inkoopkosten die u doorbelast het recht op aftrek van voorbelasting. Omdat u op de factuur aan uw afnemer btw heeft vermeld, bent u deze btw daarnaast wél gewoon verschuldigd aan de Belastingdienst. Ook voor uw afnemer heeft de onjuiste btw-kwalificatie van de doorbelasting gevolgen. Uw afnemer mag de door u berekende btw op zijn beurt namelijk niet als voorbelasting in aftrek brengen. 

Beperk uw risico’s bij kostendoorbelastingen

Voor veel ondernemers vormen kostendoorbelastingen een lastig vraagstuk. Het doorbelasten van kosten kent verschillende verschijningsvormen en er zijn meerdere scenario’s mogelijk. Hier bestaat dan ook risico op discussie met de Belastingdienst. Om dit te voorkomen is het belangrijk om kostendoorbelastingen op de juiste wijze te kwalificeren en kritisch te zijn over uw facturen. Wij staan u hier graag in bij. Als u als ‘doorbelaster’ weet wanneer u btw moet berekenen over kostendoorbelastingen en op de juiste wijze factureert, blijft voor uw afnemer en u het recht op aftrek van voorbelasting behouden en vormt de btw voor u geen extra kostenpost. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op! 

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Einde levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de regelgeving voor de levensloopregeling aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levenslooprekening. Om een goede afhandeling van de levensloopregeling mogelijk te maken heeft de overheid de definitieve beëindigingsdatum vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. Op
1 november 2021 houdt de regeling definitief op te bestaan. Tot deze datum heeft de werknemer de tijd om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 1 november 2021.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.