Nieuws

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

02-03-2022

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon vanuit uw bv te genieten. Is de financiële positie van uw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of
  • € 48.000.

Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld.

Let op! De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij u.

Coronacrisis

In 2020 en 2021 gold een tijdelijke regeling waarbij u het gebruikelijk loon lager kon vaststellen als er sprake was van een omzetdaling van minimaal 30%. Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen dat deze regeling in 2022 terugkeert.

Slechte financiële positie

Dat betekent echter niet dat u nu geen mogelijkheden heeft om uw loon lager vast te stellen als uw financiële positie, al dan niet door de coronacrisis, slecht is. U kunt als dga uw loon namelijk lager vaststellen als sprake is van een slechte financiële positie en u genoegen neemt met een lager loon om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Let op! De Belastingdienst gaat over het algemeen niet zonder meer akkoord met een lager loon, ook niet in het geval van een slechte financiële positie.

Wanneer niet?

De Belastingdienst gaat in ieder geval niet akkoord met een lager loon als uw onderneming de facturen gewoon nog steeds kan betalen. De Belastingdienst gaat ook niet akkoord als uw onderneming de facturen niet meer kan betalen als dit (mede) komt door het uitkeren van dividend, het door de dga lenen van geld van de bv of op andere wijze onttrekken van gelden aan de bv.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Advieswijzer Btw en buitenland 2022

Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.