Nieuws

NOW 5.0 – aanvragen vanaf 6 mei aanstaande

03-05-2021

Vanaf aanstaande donderdag 6 mei worden de loketten voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de laatste keer geopend. De NOW 5.0 voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode april tot en met juni 2021.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de NOW moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • minimaal 20% omzetverlies over 3 aaneengesloten maanden, al dan niet vanaf 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 (hieruit mag wederom gekozen worden), ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet 2019;
  • loonsom van juni 2020 wordt gebruikt als uitgangspunt voor de hoogte van de subsidie;
  • is er NOW 4.0 aangevraagd? Dan dient de NOW 5.0 hierop aan te sluiten qua looptijd;
  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonkosten, de forfaitaire opslag bedraagt 40%;
  • de loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit consequenties heeft voor de definitieve tegemoetkoming;
  • werkgevers die NOW aanvragen hebben de inspanningsplicht om werknemers te begeleiden naar ander werk indien hun contract afloopt of wanneer zij worden ontslagen (om welke reden dan ook);
  • indien de werkgever een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag indient, dient zij dit te melden bij het UWV.

Deadline

Indienen van de aanvraag kan van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over de NOW of wenst u ondersteuning bij het indienen van de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Kosten doorbelasten: met of zonder btw?

Het doorbelasten van kosten wordt vaak gezien als vergoeding voor een prestatie waarover btw moet worden berekend. Deze visie is niet juist. Weet u wanneer u btw in rekening moet brengen als u kosten doorbelast en wat de gevolgen zijn als dit fout gaat? Wij lichten het in dit artikel graag toe. 

Nieuws

TVL Q1 2021 aanvragen? Deadline 18 mei 2021 (let op: eHerkenning niveau 3)

Door de invoering van de coronamaatregelen zijn vele ondernemingen financieel getroffen. Om deze ondernemingen tegemoet te komen heeft het Kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het leven geroepen. Ondernemingen die worden geconfronteerd met omzetverlies kunnen, indien zij voldoen aan alle voorwaarden, aanspraak maken op TVL. In dit artikel lichten wij de voorwaarden en het aanvraagproces graag aan u toe.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.