Nieuws

Registratieplicht Fonds voor Gemene rekening

01-07-2022

Recentelijk is in Nederland het UBO-register ingevoerd. Als gevolg van deze wetgeving zijn nagenoeg alle juridische entiteiten (zoals BV, NV, Stichting, vereniging en/of VOF) verplicht de UBO’s te registeren. In aanvulling hierop wordt, naar aanleiding van de implementatie van de zogenaamde vierde EU anti-witwasrichtlijn, op korte termijn een Trustregister ingevoerd. Dit Trustregister dient hetzelfde doel als het UBO-register, namelijk het voorkomen van fraude en (financiering van) terrorisme.

Het Trustregister ten opzichte van het Ubo-register

In Nederland komt de rechtsvorm van een trust niet of nauwelijks voor, waardoor de gevolgen op dat gebied voor Nederland beperkt zullen zijn. Wel heeft het Trustregister gevolgen voor fondsen voor gemene rekening (FGR). Een FGR is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. De participanten brengen geld of vermogen in het fonds in om dat samen te beleggen. Met die inleg kopen ze een deel van het fonds, een participatie. Voor elke participatie krijgt de participant een deel van de opbrengst. In het kader van het Trustregister is het FGR namelijk aangemerkt als 'soortgelijke juridische constructie'. Daardoor dienen ook FGR’s de UBO’s te gaan registeren.

Een bijzonderheid voor het Trustregister ten opzichte van het UBO-register is dat voor het Trustregister een belang van >3% reeds als UBO kwalificeert, terwijl het voor het UBO-register gaat om een belang van >25%. Deelnemers in een FGR zullen dus aanzienlijk sneller als UBO kwalificeren.

Inwerkingtreding per 1 oktober 2022

De wetgeving is reeds in november 2021 door de Eerste Kamer goedgekeurd en is dus al definitief. Wegens technische en organisatorische uitdagingen bij de Kamer van Koophandel is de invoering echter nog uitgesteld. De inwerkingtreding zal naar verwachting per 1 oktober 2022 plaatsvinden.

Na de inwerkingtreding hebben FGR’s slechts 3 maanden de tijd om de UBO’s te (laten) registreren. Bij niet (tijdige) registratie kan (onder andere) een boete worden opgelegd.

Hoewel deze registratieplicht voor FGR’s dus nog niet actief is, zal deze waarschijnlijk alsnog in de loop van dit jaar worden ingevoerd. Wij zullen op dat moment weer een signalering doen uitgaan.

Wij kunnen u hierin ondersteunen

In de tussentijd adviseren wij u om, mocht u FGR’s in uw structuur kennen of daarin een belang houden, alvast de eventuele UBO’s te inventariseren en de benodigde stukken te verzamelen. Mochten daarover vragen zijn, of mochten wij u daarbij kunnen ondersteunen, neemt u dan contact op met onze juridische afdeling.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?

Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.