Nieuws

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-regeling

01-05-2023

Light bulb g2649a7985 1920

Eind maart is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-regeling (hierna: TEK-regeling) geopend. Graag informeren wij u over deze regeling.

De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Dit noemen we de energie-intensiteitseis.

Ondernemingen die uit een groep verbonden bedrijven bestaan, komen ook in aanmerking, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen.

Naast de energie-intensiteitseis (energiekosten minimaal 7% van de omzet) kent de TEK-regeling de navolgende voorwaarden:

  • U bent ingeschreven bij de KVK;
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd;
  • U heeft een zakelijk energiecontract; en
  • U heeft een mkb-onderneming volgens de mkb-toets van de Europese Commissie, zie de mkb-toets.

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Om de regeling eenvoudig te houden, wordt voor de vergoeding niet gekeken naar de werkelijke energiekosten maar naar het werkelijk verbruik vermenigvuldigd met een drempelbedrag.

De TEK-regeling kent een drempelbedrag en een maximumprijs voor elektriciteit en gas:

  • Voor elektriciteit geldt een drempelbedrag van € 0,35 per kWh en een maximum van € 0,95
  • Voor gas geldt een drempelbedrag van € 1,19 per m3 gas en een maximum van € 3,19.

U ontvangt dus alleen subsidie als de gemiddelde prijs van energie (modelprijs) van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit.

Boven het drempelbedrag wordt 35% subsidie verleend, waarbij rekening wordt gehouden met het maximumbedrag. De maximumbedragen zijn de modelprijzen voor 2022. Daarnaast geldt een maximumvergoeding van € 160.000.

Medio februari 2024 zijn de modelprijzen 2023 bekend en moet de aanvraag tot vaststelling worden gedaan. Dit kan tot en met 31 mei 2024.

Bij de definitieve aanvraag wordt niet meer gekeken naar de maximumprijs maar naar de gemiddelde werkelijke prijs over 2023, de modelprijs. Deze kan dus lager zijn, waardoor de situatie zich kan voordoen dat u subsidie terug moet betalen bij de afrekening.

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor de TEK-regeling, dan kunt u deze aanvragen tot en met 2 oktober a.s. 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van
1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling#subsidiebasis

Voor vragen of advies over de TEK-regeling kunt u ook altijd terecht bij uw contactpersoon van H&P.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.