Nieuws

TVL Q1 2021 aanvragen? Deadline 18 mei 2021 (let op: eHerkenning niveau 3)

04-05-2021

Door de invoering van de coronamaatregelen zijn vele ondernemingen financieel getroffen. Om deze ondernemingen tegemoet te komen heeft het Kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het leven geroepen. Ondernemingen die worden geconfronteerd met omzetverlies kunnen, indien zij voldoen aan alle voorwaarden, aanspraak maken op TVL. In dit artikel lichten wij de voorwaarden en het aanvraagproces graag aan u toe.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet uw onderneming vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient u meer dan 30% omzetverlies te hebben in het 1e kwartaal van 2021, ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019. De omzet wordt bepaald middels de btw-aangifte, deze dient u dan ook aan te leveren bij de aanvraag. Als laatste dienen uw vaste lasten minimaal € 1.500 per kwartaal te bedragen, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. De werkelijke vaste lasten hoeft u niet op te geven, er wordt uitgegaan van een gemiddeld percentage per branche.

Als aanvullende voorwaarden heeft het kabinet bepaald dat er geen sprake mag zijn van uitstel van betaling of faillissement welke is aangevraagd op of na 31 december 2019. De onderneming dient financieel gezond te zijn om in aanmerking te komen. Daarnaast dient de onderneming een fysieke vestiging in Nederland te hebben, dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister. Minstens één vestiging van de onderneming heeft een ander adres dan een privéadres, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

Op basis van de SBI-code van uw onderneming wordt uiteindelijk bepaald of er recht bestaat op TVL. Check via deze link of uw SBI-code is opgenomen in het register en hoe hoog uw percentage vaste lasten is: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021/vastgestelde-sbi-codes

Adviestool

Weten of u in aanmerking komt voor de TVL? Dit kan eenvoudig via 3 stappen worden gecheckt middels de Adviestool van het RVO. Deze Adviestool kunt u raadplegen via de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

Aanvragen

Controleer uw btw-aangiftes om te zien of u voldoet aan het omzetverliescriterium voor de TVL. Indien er sprake is van minstens 30% omzetverlies en u heeft aan de overige voorwaarden voldaan, kunt u aanspraak maken op TVL. Gaat u TVL aanvragen? Let dan op dat u in het bezit bent van eHerkenning niveau 3. Indienen van de aanvraag kan tot en met 18 mei.

Vragen?

Heeft u vragen over de TVL of wenst u ondersteuning bij het indienen van de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aftrek hypotheekrente ook na tijdelijke verhuur?

De aftrek van hypotheekrente op uw eigen woning is gebonden aan strenge voorwaarden. Door de vele wijzigingen in de jaren zijn de voorwaarden ook bijzonder ingewikkeld geworden. Onlangs heeft de Belastingdienst uitleg gegeven over de aftrek van hypotheekrente van een aflossingsvrije lening in de situatie waarin iemand de eigen woning tijdelijk verhuurt en na die periode weer zelf gaat bewonen.

Nieuws

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.