Nieuws

Verhoging belastingrente per 1 maart 2023

21-02-2023

Indien uw aangifte leidt tot een te betalen bedrag, is het mogelijk dat de Belastingdienst u belastingrente in rekening brengt. Dit gebeurt wanneer uw aanslag later dan zes maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar wordt vastgesteld. De rente wordt bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar berekend vanaf 1 juli, tot en met 6 weken na dagtekening van de aanslag.

Belastingrente met betrekking tot de vennootschapsbelasting bedraagt op dit moment 8%. Vanaf 1 maart 2023 wordt deze rente verder verhoogd en wordt de belastingrente 10,5%!

Vanzelfsprekend is het voorkomen van belastingrente mogelijk door het tijdig indienen van de aangifte. Vaak gebeurt het dat het tijdig indienen van de aangifte niet haalbaar is, omdat bijvoorbeeld de jaarrekening nog niet definitief is. Het voorkomen van belastingrente kan echter ook door middel van het indienen van een voorlopige aanslag op basis van de ingeschatte winst. Over het bedrag van de voorlopige aanslag wordt dan geen rente berekend. Blijkt het uiteindelijke resultaat hoger uit te komen dan geschat? Dan is belastingrente alleen over het verschil verschuldigd. Blijkt de voorlopige aanslag hoger te zijn dan de definitieve aanslag? Dan krijgt u het verschil uiteraard terug (zonder rente).

Het tijdig aanvragen van de voorlopige aanslag zonder belastingrente kan tot en met 30 april 2023 voor het kalenderjaar 2022. Indien er al een voorlopige aanslag is opgelegd, maar uw situatie is in de tussentijd gewijzigd, dan vragen wij een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag wordt steeds belangrijker door de stijgende rente.

Bespaar onnodige belastingrente en stel ons op de hoogte bij veranderingen, zodat wij uw voorlopige aanslag tijdig kunnen aanvragen of aanpassen!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.