Nieuws

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

17-09-2020

Uit het belastingplan 2021 blijkt dat de winstbelasting voor bv’s volgend jaar verder omlaag gaat, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan.

Tarief eerste schijf daalt

De vennootschapsbelasting voor nv’s en bv’s kent twee tarieven. Tot een winst van € 200.000 bedraagt dit tarief nu 16,5%, daarboven geldt een tarief van 25%. De tarieven zouden volgend jaar dalen naar respectievelijk 15% en 21,7%, maar laatstgenoemde verlaging gaat niet door.

Schijf verlengd

Wel wordt de komende twee jaar de schijf verlengd waarover het lage Vpb-tarief van 15% geldt. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 15% over de eerste € 245.000 winst, vanaf 2022 is dit over de eerste € 395.000 winst.

Mkb profiteert wel

Door het lagere tarief in de eerste schijf profiteert met name het mkb met een kleinere bv. Bij een winst tot de eerste tariefschijf betaalt een dga over de uitgedeelde winst in totaal slechts 37,9% belasting. Eerst 15% Vpb, en na uitdeling van het restant hierover nog eens 26,9% belasting in box 2. Per saldo is dit 37,9%.

Voorbeeld: bv met winst van € 200.000 in 2021
Vpb 15%                                                                           € 30.000
Uit te delen winst € 200.000 -/- € 30.000                    € 170.000
Belasting box 2 € 170.000 x 26,9%                               € 45.730
Totaal te betalen belasting € 30.000 + € 45.730        € 75.730
Belastingpercentage € 75.730 / € 200.000                  37,9%

Verschil met inkomstenbelasting neemt toe

Door de tariefsverlaging neemt het verschil met de ondernemer in de inkomstenbelasting toe. Die betaalt namelijk tot 49,5% belasting, al profiteert die ondernemer wel van een aantal faciliteiten. Zo is in de inkomstenbelasting onder meer de eerste 14% van de winst vrijgesteld.

Heeft u nog vragen over de verlaging van de winstbelasting in 2021? Neem dan contact op met een van onze samenwerkers.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.