Nieuws

Verleng uw bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden vóór 1 juli

08-06-2021

Heeft u vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van uw belastingschulden aangevraagd en gekregen? Dan wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen.

Uitstel verlengen

Na het einde van de drie maanden uitstel van betaling, dient u alle belastingen waarvoor u aangifte doet op tijd te betalen. Indien u dit niet heeft gedaan, heeft u per 1 mei een brief ontvangen vanuit de Belastingdienst waarin staat dat u verlenging van bijzonder uitstel kunt aanvragen. Het is verstandig om verlenging van het uitstel te vragen voor zover dit nog niet is gedaan. De belastingen waarvoor u deze verlenging van bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dan namelijk niet op tijd te betalen. 

Let op: Heeft u pre-coronaschulden bij de Belastingdienst? Hiervan is sprake als u vóór 12 maart 2020 al een belastingschuld had voor belastingen, waarvoor u na die datum bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Deze pre-coronaschulden lopen niet automatisch mee in het bijzonder uitstel van betaling en dienen dus - zonder nadere afspraken - op tijd betaald te worden.

Vanaf 1 oktober 2022 start een aflossingsregeling om de opgebouwde belastingschuld terug te betalen. De regeling houdt in dat ondernemers vijf jaar de tijd krijgen om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 moet elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst worden betaald. Versneld betalen kan natuurlijk ook. 

Let op: Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u alle nieuwe belastingschulden of belastingschulden die niet in het bijzondere uitstel zijn meegenomen, op tijd betaalt. Ook om die reden is het verstandig om verlenging van het bijzonder uitstel te vragen, als u op dit moment uw belastingschulden niet kunt betalen. 

Uitstel verlengen of aanvragen kan nog tot en met 30 juni 2021. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer aan hun nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. Alle belastingschulden die na de termijn van uitstel ontstaan, moeten meteen voldaan worden. Dat is dus sowieso vanaf 1 juli 2021 het geval, of zoveel eerder als het (verlengde) uitstel afloopt. 

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 is de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs weer naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 gaat het percentage omhoog naar 1% en vervolgens stapsgewijs naar 4% op 1 januari 2024.

Actie: Uitstel verlengen of aanvragen kan dus nog tot en met 30 juni 2021. Wij kunnen u hier uiteraard bij van dienst zijn. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Tip: Mogelijk neemt het kabinet nog maatregelen ter verlenging van het bijzonder uitstel van betaling of de periode waarin de uitgestelde belasting moet worden afgelost. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?

Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.