Nieuws

Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar!

04-11-2020

Op 23 september 2020 is er nieuwe wetgeving in werking getreden met betrekking tot het UBO-register. Vennootschappen die in Nederland zijn opgericht hebben daarom nu de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over UBO’s, de ‘Ultimate Beneficial Owners’. Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering

Het UBO-register heeft als doel om meer transparantie te creëren over wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van Nederlandse vennootschappen. De achtergrond van deze wetgeving is dat op Europees niveau verwacht wordt dat UBO-registers een bijdrage leveren aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is, dan wel bepalende zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Daaronder wordt onder andere verstaan de persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrecht of economisch belang houdt en/of feitelijke zeggenschap over een entiteit uitoefent. Als er geen concrete UBO kan worden gevonden, dan dient een zogenoemde ‘pseudo-UBO’ te worden ingeschreven. Een pseudo-UBO is de persoon die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt (hoger leidinggevend personeel). Dat kan bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap zijn. Er is dus altijd een in te schrijven ‘UBO’.

Deadline registratie

Bestaande entiteiten moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s registreren. De Kamer van Koophandel zal alle ingeschreven entiteiten op korte termijn gaan aanschrijven om aan deze verplichting te gaan voldoen. Deze verplichting geldt voor nagenoeg alle rechtsvormen en personenvennootschappen zoals een BV, NV, coöperatie, VOF, maatschap, CV, vereniging en stichting.

Nieuwe entiteiten dienen binnen één week na oprichting hun UBO’s te registreren. Bij een oprichting via de notaris zal dit veelal door de notaris voor u geregeld worden. Bij de inschrijving van andere (nieuwe) entiteiten zal het Handelsregister de inschrijving pas verwerken als u gelijktijdig ook de UBO’s registreert.

UBO’s hebben in alle gevallen een meewerkverplichting om alle informatie te verschaffen die nodig is om tot een juiste registratie van de UBO’s te komen.

Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

Indien u de juiste UBO’s voor 27 maart 2022 niet hebt ingeschreven, of niet meewerkt aan het verstrekken van de benodigde gegevens, dan kan aan u een boete of dwangsom opgelegd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 21.750 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. In extreme gevallen is zelfs een celstraf mogelijk.

Let er ook op dat bij bepaalde wijzigingen het verplicht kan zijn om ook al voor 27 maart 2022 een UBO te registreren.

Terugmeldplicht

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is tevens voor alle financiële dienstverleners een terugmeldplicht van toepassing. Deze terugmeldplicht houdt in dat Wwft-instellingen, waar H&P onder valt, verplicht zijn het UBO-register te controleren en eventuele afwijkingen die volgen uit het eigen verplichte cliëntonderzoek van de Wwft-instellingen terug te melden aan het Handelsregister.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over het UBO-register of ondersteuning wenst bij het op de juiste wijze registreren van een UBO, neemt u dan contact op met de juristen van Hermans & Partners, te weten mevrouw Andrea de Champs (adc@henp.nl) en/of de heer Edward van ’t Zelfde (ez@henp.nl).

Wij zijn u graag van dienst!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Reiskostenvergoeding zonder daadwerkelijke reiskosten? Let op vanaf 1 januari!

Veel werknemers hebben de afgelopen tijd compensatie gekregen voor onkosten die zij in verband met het thuiswerken in werkelijkheid niet hebben gemaakt, althans die zij niet hebben gemaakt in het kader van hun vaste reiskosten. De overheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus niet gehandhaafd op werkgevers die onverminderd de vaste reiskostenvergoedingen belastingvrij hebben doorbetaald aan werknemers. Met ingang van 1 januari 2021 is dit niet meer mogelijk en dienen werkgevers zelf op te draaien voor de extra heffingen. In dit artikel nemen wij u graag mee in de gevolgen van dit besluit voor u als werkgever.

Nieuws

Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2021 omlaag

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met ingang van 2021 verlaagd van € 0,51 naar € 0,49 per verloond uur. Het huidige maximumbedrag van € 1000 per jaar wordt verlaagd naar € 960. Dit staat in de Derde nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mailen kan naar henp@henp.nl