Nieuws

Voorkom snel stijgende pensioenlasten

13-06-2022

De komende jaren wordt het pensioensysteem voor werknemers drastisch gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor alle werkgevers en werknemers. Bepaalde zekerheden vervallen voor werknemers en pensioenregelingen worden individueler. Iedere werknemer krijgt de beschikking en de verantwoording over zijn/haar “pensioenpotje”.

Nu anticiperen voorkomt lastenstijging

Maar voor u als werkgever is het vooral van belang dat de pensioenlasten anders worden verdeeld. Simpelweg komt het hier op neer. Voor jongere werknemers gaat u meer pensioenpremie betalen en voor oudere werknemers minder. Dat lijkt eenvoudig, maar dit is het niet. Oudere werknemers kunnen hiervoor compensatie vragen. Uw pensioenlasten stijgen per saldo dan aanzienlijk. Om dit te voorkomen is een overgangsmaatregel van kracht voor deelnemers die al in dienst zijn voor de inwerkingtreding van deze wet. Voor deze deelnemers kan de bestaande, naar leeftijd oplopende, premiestaffel worden gehandhaafd.

Voor deelnemers die na invoering van de wet in dienst treden, dient wel een andere pensioenregeling te worden getroffen. Dit impliceert dat voor alle leeftijdscategorieën een gelijke premie geldt. Dit leidt ertoe, dat voor werknemers in dezelfde leeftijd en functie totaal verschillende premies worden betaald. Wij merken dat werkgevers dit niet wenselijk vinden.

Unieke CBP module oplossing

CBP B.V. is een onderdeel van Hermans & Partners (H&P) en richt zich specifiek op cao-, bpf- en pensioenvraagstukken. In samenspraak met prominente pensioenjuristen is een uniek alternatief bedacht, waarbij de voordelen van het oude pensioensysteem worden gecombineerd met die van het nieuwe pensioensysteem. Uiteraard vertellen wij u hier graag meer over.  

Informeer u tijdig

De komende tijd zullen verzekeraars voorstellen versturen om pensioenregelingen aan te passen aan het nieuwe pensioentijdperk. Om niet te belanden in een standaardoplossing, is het verstandig u tijdig te laten informeren over mogelijke alternatieven. CBP wil daar graag met u over sparren. U kunt dit doorgeven aan uw relatiemanager bij H&P. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze pensioenspecialist Paul van der Heide. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-26804331 of via e-mail pvdh@henp.nl

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?

Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.