Nieuws

Wijzigingen in de btw-regels voor de e-commerce

13-01-2021

Per 1 juli 2021 treden nieuwe btw-regels in werking voor de e-commerce. Graag informeren wij u over de wijzigingen. 

Wat is e-commerce?

Bij e-commerce gaat het om prestaties van een ondernemer in de ene EU-lidstaat aan een afnemer niet zijnde ondernemer in de andere EU-lidstaat (B2C-prestaties), vaak via een webshop of platform. Hieronder valt ook dropshipping. E-commerce omvat zowel leveringen als diensten. De leveringen worden ook wel afstandsverkopen genoemd. In geval van diensten gaat het om telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten, oftewel digitale diensten. Vanaf 1 juli 2021 treden ook nieuwe regels in werking met betrekking tot de btw bij invoer van goederen. Daarnaast kunnen platforms die normaal gesproken slechts optreden als tussenpersoon, verantwoordelijk worden voor de voldoening van btw. 

Afstandsverkopen
Afstandsverkopen zijn in beginsel belast in de lidstaat waar de goederen aankomen. Dit betekent dat de ondernemer in lidstaat A, die goederen levert aan de consument in lidstaat B, btw is verschuldigd in lidstaat B. Dit is echter niet geval, zolang de in lidstaat B geldende drempel niet is overschreden. Hoe hoog die drempel is, verschilt per lidstaat. Nederland hanteert momenteel een drempel van € 100.000 per jaar. Vanaf 1 juli 2021 vervallen de in de EU-lidstaten geldende afzonderlijke drempels en wordt één standaarddrempel van € 10.000 geïntroduceerd. Levert u als Nederlandse ondernemer dus voor minder dan € 10.000 per jaar aan buitenlandse consumenten, dan berekent u over deze leveringen geen buitenlandse, maar Nederlandse btw. Overschrijdt u op een gegeven moment de drempel van € 10.000, dan berekent u niet langer Nederlandse, maar buitenlandse btw. 

Gevolg van het verschuldigd zijn van btw in een andere lidstaat, is dat u in die lidstaat btw-aangifte moet doen. Hiervoor is in beginsel in het desbetreffende land een btw-registratie benodigd. Indien u in meerdere EU-lidstaten actief bent, zou dat betekenen dat u zich in al die lidstaten moet registreren. Vanaf 1 juli 2021 bestaat echter de mogelijkheid tot gebruik van de ‘vereenvoudigde aangifte’, ook wel bekend als het éénloketsysteem of de One Stop Shop (OSS). Dit systeem is momenteel voor leveranciers van digitale diensten al beschikbaar en wordt per 1 juli 2021 voor afstandsverkopen uitgebreid. Door aangifte te doen via de OSS hoeft u zich niet meer in de andere lidstaat te registeren. U kunt de btw-verplichtingen die u heeft in andere lidstaten dan afwikkelen door aangifte te doen in slechts één lidstaat, namelijk de eigen lidstaat. De Nederlandse Belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de btw bij de belastingautoriteiten van de desbetreffende lidstaten terechtkomt. 

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen ook de regels voor afstandsverkopen van buiten de Europese Unie.

Btw-vrijstelling bij invoer 
Momenteel geldt voor goederen met een waarde tot 22 euro een vrijstelling van invoer-btw. Per 1 juli 2021 vervalt deze drempel en is bij de invoer van goederen altijd btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot € 150 zijn nog wel vrijgesteld van invoerrechten. 

Platforms 
Indien een ondernemer via een platform producten aanbiedt aan consumenten, is het de ondernemer die voor de voldoening van btw verantwoordelijk is. Vanaf 1 juli 2021 kan die verantwoordelijkheid ook bij het platform komen te liggen. Dit is het geval als het platform een actieve rol inneemt, door meer te doen dan alleen het samenbrengen van vraag en aanbod. Voorbeelden zijn het faciliteren van betalingen en bestellingen. 

Nieuwe douanewetging voor de e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt ook de douanewetgeving voor e-commerce-zendingen. Voor zendingen met een waarde tot 150 euro wordt een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Voor deze zendingen worden ook twee nieuwe regelingen ingevoerd, die momenteel nog in ontwikkeling zijn. 

Voorbereiding vereist

Voornoemde wijzigingen zijn complex, omvangrijk en met voorwaarden omkleed. Daarnaast krijgt u eerder met btw in een andere lidstaat te maken dan u momenteel wellicht gewend bent. Wij adviseren u daarom de voor u geldende gevolgen tijdig in kaart te brengen. Daarnaast is het ook belangrijk om uw systemen op orde te brengen. Indien btw-aangifte doen via het éénloketsysteem per 1 juli 2021 nog niet mogelijk is, dient u in alle lidstaten waarin u actief bent over een btw-registratie te beschikken. Uiteraard staan wij u hier graag in bij.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Brief met betaalinformatie Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt voortaan nieuwe brieven met betaalinformatie waarin staat hoe u uw belastingen en toeslagen kunt betalen. U ontvangt geen brieven met acceptgiro’s meer omdat het betalen van belastingen en toeslagen per acceptgiro vanaf 1 juni 2023 niet meer mogelijk is.

Nieuws

Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv

Bent u van plan uw eenmanszaak voortaan te voeren vanuit een bv, dan moet u rekening houden met een aantal fiscale gevolgen van de omzetting in de bv. Een daarvan is de berekening van de WW-premie die volgens de Belastingdienst separaat berekend wordt voor de periode vóór oprichting en ná oprichting van de bv.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.