Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Op dit moment zijn vrijwel alle vastgelegde financiële en operationele gegevens digitaal beschikbaar. Dit biedt ons als accountant de mogelijkheid om de controle steeds verdergaand te automatiseren maar ook om u meer stuurinformatie te kunnen bieden.

 

Wij kunnen de controle hierdoor efficiënter en effectiever uitvoeren. Bij een gegevensgerichte controleaanpak kunnen wij verbanden leggen tussen verschillende jaarrekeningposten en/of de geld-goederenbeweging. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde gegevensbestanden integraal te controleren of met behulp van data-analyse software gerichte steekproeven uit te voeren.

Data-analyse wordt in alle fases van het controleproces toegepast, namelijk:

  • in de voorbereiding door het leren kennen van onze cliënten via analyse van de gegevensbestanden;
  • via analyse van de bijzonderheden kunnen we de risico’s op fouten in de jaarrekening leren kennen en vervolgens onze controleaanpak bepalen;
  • het testen van de interne beheersing van de cliënt;
  • het uitvoeren van gegevensgerichte controle.

Als gevolg van de toepassing van data-analyse wordt de kwaliteit van de uitgevoerde controles verbeterd. Wij kunnen daarnaast beter de fouten in de interne beheersing van onze cliënten signaleren en adviseren met de verbetering en optimalisering van de interne beheersing, waaronder ook geautomatiseerde controles.

Tenslotte zullen wij in de toekomst in staat zijn om over te gaan tot “continuous monitoring”. Wij kunnen dan per kwartaal of per maand aan de hand van de ontvangen gegevensbestanden controles uitvoeren. Dit stelt ons niet alleen in staat om een oordeel te geven over de juistheid van de gegevensbestanden, maar ook onze cliënten te adviseren over de verbetering van hun interne systemen.

Wij zijn als H&P continu bezig met innovatie op allerlei gebieden, met als doel u als ondernemer in alle facetten ‘in control’ te laten zijn. Data-analyse sluit hier naadloos op aan en kan, naast de voordelen op controlegebied, u ook meer stuurinformatie bieden als ondernemer.

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op met een van onze financieel specialisten!

Terug naar overzicht