Hermans & Partners, accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Via een agiostorting kunt u het kapitaal in uw bv vergroten. Gebruikt u voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij u nog steeds mee in box 3, totdat u er de beschikkingsmacht over verliest.

Wat is een agiostorting?
Als u bijvoorbeeld wilt investeren, is een agiostorting een van de middelen om het kapitaal in uw bv te vergroten. Een agiostorting is extra kapitaal dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het bedrag behoort tot het eigen vermogen van de vennootschap en vormt een zogenaamde agioreserve. Een agiostorting kan direct bij uitgifte van aandelen plaatsvinden of nadat de aandelen al zijn uitgegeven. De agiostorting moet formeel worden geregeld in een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Derdenrekening notaris

Bij een derdenrekening bij een notaris mag een notaris alleen betalingen doen in opdracht van de rechthebbenden. In een zaak waarin de Hoge Raad onlangs uitspraak heeft gedaan, komt deze tot de conclusie dat de aandeelhouder na storting op de derdenrekening nog steeds de rechthebbende is. Het gestorte bedrag telt daarom bij hem nog steeds mee als vermogen in box 3.

Geen afdwingbare verplichting
Dat het op de derdenrekening gestorte bedrag enige weken later naar de bv wordt overgemaakt, doet niet ter zake. Op de peildatum van 1 januari bestond er namelijk geen afdwingbare verplichting tot de agiostorting.

Tip! Wilt u uw vermogen in box 3 verlagen via een agiostorting, zorg er dan voor dat de bv de beschikkingsmacht over het vermogen vóór de peildatum van 1 januari heeft.

Heeft u vragen over het meetellen van een agiostorting in box 3, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht