Hermans & Partners, accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Indien u een eenmanszaak drijft (met of zonder personeel) of ZZP’er bent en u heeft een btw-nummer, dan bestaat dit btw-nummer grotendeels uit uw eigen BSN (Burgerservicenummer). De afgelopen jaren is hier echter weerstand tegen gekomen, voornamelijk door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U bent namelijk als ondernemer verplicht dit nummer openbaar te maken op bijvoorbeeld uw website, waardoor privacygevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Het huidige btw-identificatienummer is dus in strijd met de privacywet, omdat uw BSN daarin is opgenomen.

Nieuw btw-identificatienummer
In het najaar van 2019 zullen daarom de eenmanszaken, ZZP’ers en zelfstandigen met personeel een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Dit nieuwe btw-identificatienummer gaat vanaf 1 januari 2020 gelden. Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het nieuwe btw-identificatie op hun facturen en website vermelden (voor de handel binnen de EU), om zich te identificeren als btw-plichtige ondernemer. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Het oude btw-nummer
In de praktijk zullen er twee nummers worden gebruikt. De Belastingdienst heeft aangegeven, ter voorkoming van verwarring, dat het oude nummer voortaan het omzetbelastingnummer (OB-nummer) zal worden genoemd. Dit nummer blijft u gebruiken bij contacten en/of correspondentie met de Belastingdienst. Daarnaast is dit nummer ook terug te zien op het portaal, indien daar gebruik van wordt gemaakt en waar de btw-aangifte wordt gedaan. Het nieuw verstrekte nummer zal verder gaan als het btw-identificatienummer.

De Belastingdienst streeft wel naar één btw-identificatienummer op de langere termijn, welke voor alle doeleinden zal worden gebruikt. Voorlopig is echter voor deze oplossing gekozen.

Wat betekent dit voor u?
In het najaar 2019 ontvangt u als ondernemer een bericht van de Belastingdienst met daarin het nieuwe btw-identificatienummer of misschien is deze reeds in uw bezit. Dit btw-identificatienummer gaat vanaf 1 januari 2020 in maar u dient wél tijdig uw vaste relaties en de leveranciers te informeren. Hiermee voorkomt u het gebruik van het oude btw-identificatienummer waardoor bijvoorbeeld problemen kunnen ontstaan in de listing bij verlegging of verwerking in de administratie. Dit is met name van belang wanneer er met buitenlandse ondernemers wordt gewerkt.

Wat moet u doen?
U dient te zorgen dat het nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 op uw briefpapier, website en facturen staat vermeld. U dient het nieuwe btw-identificatienummer zo snel mogelijk door te geven aan uw accountant(s), relaties en (vaste) leveranciers, zodat zij dit nummer kunnen gebruiken bij de ICP-aangifte en indien sprake is van verleggen van de btw naar de klant. Indien u zelf btw verlegt naar een andere eenmanszaak, zorg er dan voor dat u het juiste btw-identificatienummer van uzelf en van de afnemer gebruikt. Zorg er tevens voor dat de software is aangepast voor gebruik van het nieuwe btw-identificatienummer, zodra u gaat factureren.

De nieuwe Kleine ondernemersregeling (KOR)
Past u vanaf 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) toe of handelt u met het buitenland? Ook in dit geval wijzigt het een en ander:

  • Past u de nieuwe KOR toe, dan doet u vanaf 1 januari 2020 geen btw-aangifte meer. Indien u facturen verstuurt, moet daarop vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-identificatienummer worden vermeld;
  • Doet u zaken binnen de EU, dan moet u daarbij vanaf 1 januari 2020 eveneens het nieuwe btw-identificatienummer gebruiken.

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht