Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Als werkgever heeft u (al enkele jaren) te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Indien aan het einde van 2019 nog vrije ruimte over is, dan is het niet mogelijk om deze ruimte door te schuiven naar 2020. Het is daarom raadzaam om nu al te inventariseren hoeveel vrije ruimte u nog over heeft. U kunt in 2019 dan wellicht nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen aan uw werknemers toekennen of afzien van geplande verstrekkingen of deze beperken. U kunt hierbij rekening houden met bepaalde vergoedingen en verstrekkingen die nog in het vooruitzicht liggen in 2019 zoals bijvoorbeeld een kerstpakket, bonus, fietsplan en een bedrijfsfeestje op een externe locatie.

Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Vergoedingen en verstrekkingen mogen maximaal 30% afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt.

De Belastingdienst past een doelmatigheidsmarge toe: vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot maximaal € 2.400 per persoon per jaar worden als gebruikelijk gezien. Als de vrije ruimte dit toelaat, kunt u hier dus zonder meer vanuit gaan.

Heeft u nog vrije ruimte over in dit jaar? Benut deze dan vooral nog dit jaar, want u kunt deze niet doorschuiven naar het volgende jaar.

Indien u gebruik wilt maken van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van de vrije ruimte (WKR) vernemen wij dit graag van u, zodat wij dit op een juiste manier kunnen verwerken in de salarisadministratie.

Tip: In 2020 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd. Bij een loonsom van € 400.000 of meer scheelt dat
€ 2.000. Uitstellen van een personeelsverstrekking loont de moeite. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een nieuwjaarsgeschenk als alternatief voor het kerstpakket.

Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat een voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel.

Heeft u vragen over het benutten van de vrije ruimte (WKR)? Neem gerust contact met ons op. Onze salarisadministrateurs bekijken de mogelijkheden met u en adviseren u hier graag in.

Terug naar overzicht