Hermans & Partners, accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Met ingang 10 januari 2020 worden ondernemingen verplicht om hun bestuurders of eigenaren in te schrijven in een UBO-register, welk register deel uit gaat maken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het UBO-register is het gevolg van nieuwe Europese regelgeving, met welke regelgeving beoogd wordt financiëel-economische criminaliteit te bestrijden. Wat houdt het register nu precies in en wat betekent dit voor u?

UBO
UBO is afgekort voor ‘ultimate beneficial owner’. Hiermee wordt de persoon bedoeld die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming of een andere juridische entiteit.  Indien u over meer dan 25% van de aandelen beschikt of u heeft de feitelijke zeggenschap over het bedrijf, dan dient u zich als UBO te registreren in het register.

Voor eigenaren en belanghebbenden van Nederlandse bedrijven en andere entiteiten betekent dit dat enkele gegevens openbaar worden gemaakt via het UBO-register. Het is de bedoeling dat personen en organisaties op deze manier beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie zij samen in zee gaan.

Registratieplicht
De in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om zich te registreren in het UBO-register. De registratieplicht geldt dus niet slechts voor vennootschappen, maar ook voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen.

Met de intreding van de registratieplicht wordt het lastiger om uw anonimiteit de waarborgen. Tot dusver was de oprichting van een stichting administratiekantoor – ook wel bekend als de STAK – een geschikte constructie waarbij anonimiteit van de UBO gewaarborgd werd. Helaas valt deze constructie met de komst van het UBO-register in het water, nu ook de STAK gehouden wordt om te voldoen aan de registratieplicht. Indien u van een dergelijke constructie gebruik maakt heeft het UBO-register grote gevolgen voor u.

Wat nu?
Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn dient het UBO-register op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht te zijn. Dit betekent dat indien u kwalificeert als UBO, u zich uiterlijk als zodanig dient te registreren per de datum van inwerkingtreding. Niet-tijdige registratie brengt nadelige gevolgen met zich mee. Zorg ervoor dat u zich als UBO tijdig laat registreren in het Handelsregister om geldboetes of andere sancties te voorkomen.

Heeft u vragen over het UBO-register of kunnen wij van andere betekenis voor u zijn? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht