Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

In de meeste gevallen is het duidelijk waar uw werknemer woont. Voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.

 

Loonheffingskorting
De loonheffingskorting bestaat voor werknemers in ieder geval uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide kortingen komen in mindering op het te betalen bedrag aan belasting en bestaan uit een belasting- en premiedeel.

Wijziging sinds 2019
Voor niet-inwoners van Nederland is de regelgeving vanaf 2019 veranderd, voor wat betreft de loonheffingskorting. Zij hebben in beginsel geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Wel op het premiedeel, mits zij hier sociaal verzekerd zijn.

Uitzondering
Op deze regel bestaat een uitzondering. Werknemers die inwoner zijn van een land in de EU of EER, Zwitserland of de BES-eilanden, hebben ook recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Waar woont uw werknemer?
Vanwege bovenstaande regelgeving is het voor u als werkgever van belang te weten waar uw werknemer woont. Dit geeft namelijk recht op de hele of op een gedeeltelijke loonheffingskorting, waarmee u bij het inhouden van de loonheffing rekening moet houden.

Niet-inwoners
Als uw werknemer een woonplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet automatisch zeggen dat hij ook inwoner van Nederland is. Een werknemer is dit wel als die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft.

Waar moet u op letten?
Bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is bepalend of zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang. Is hij van plan zich hier te vestigen, dan woont hij in Nederland. Is hij van plan om hier alleen korte tijd te blijven, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Wenst u meer informatie over het toepassen van loonheffingskorting? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Terug naar overzicht