Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het LIV (lage-inkomensvoordeel) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 18 jaar in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor u als werkgever. De gedachte erachter is, dat de kans op werk voor deze werknemers dan toeneemt.

LIV
U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden.
– De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– De werknemer heeft een gemiddeld uurloon tussen €10,05 en €12,58 in 2019;
– De werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
– De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV
U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden.
– De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– De werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar;
– De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.

Loonkostenvoordelen
Een werkgever heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de vier doelgroepen valt:
– oudere werknemers (56 jaar en ouder);
– arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
– werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
– arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

De werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig.

Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder een 1 van de 4 doelgroepen valt. Hij moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan. Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen.

Hoeveel de werkgever maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar de werknemer bij hoort:

Let op! Wij dienen in de aangifte loonheffingen de indicatie van het LKV op ‘ja’ te zetten en op basis van de aangiften loonheffingen wordt berekend voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LKV. Mocht u een werknemer in dienst hebben welke onder de doelgroep LKV hoort, dan hebben wij de doelgroepverklaring nodig.

Met de aangiften loonheffingen die uiterlijk 31 januari aan de Belastingdienst zijn doorgegeven, beoordeelt de Belastingdienst voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LKV. Als u recht heeft op het LKV, dan stuurt de Belastingdienst u uiterlijk 14 maart eerst een voorlopige berekening. De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van het LKV. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan de werkgever betaald.

Mochten wij u kunnen ondersteunen bij de optimalisatie van de LIV of op het moment dat u een werknemer in dienst wilt nemen, die onder de doelgroep LKV hoort, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

Terug naar overzicht