Hermans & Partners, accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Wanneer u binnenkort een tijdelijk contract van een werknemer verlengt en dit contract loopt op of na 1 januari 2020 af, houd er dan rekening mee dat u bij het einde van zo’n dienstverband een transitievergoeding moet betalen. Dit geldt overigens ook als u een nieuw contract met een werknemer sluit dat eindigt op of na 1 januari 2020.

Transitievergoeding
Vanaf 1 januari 2020 maakt een werknemer namelijk direct aanspraak op de transitievergoeding. De voorwaarde dat een werknemer hiervoor eerst twee jaar in dienst moet zijn geweest vervalt. De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen, waar dit in is geregeld. Waar u ook op kunt voorsorteren is dat per 1 januari 2020 de ketenbepaling weer wordt gewijzigd van twee naar drie jaar. Heeft u bijvoorbeeld voor 1 juli 2019 al een jaarcontract en een halfjaar contract gesloten met een werknemer, dan kunt  per 1 juli 2019 nog een jaarcontract met werknemer aangaan, zonder de termijn van de ketenbepaling te overschrijden. Op elke arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2020 eindigt, is namelijk de ketenbepaling van drie jaar van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze salarisafdeling.

Terug naar overzicht