Hermans & Partners, accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

In de aangifte 2018 tegen de heffing in box 3 inzake de vermogens-rendementsheffing, wijst de Belastingdienst alle bezwaarschriften opnieuw aan als ‘massaal bezwaar’. Staatssecretaris Snel heeft dit bekendgemaakt.

Bezwaren heffing box 3
Er wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing in box 3. Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement. Omdat er in deze zaken nog op een uitspraak van de Hoge Raad wordt gewacht, is besloten om ook voor het jaar 2018 hierbij aan te sluiten.

Massaal bezwaar
Een aanwijzing als massaal bezwaar wil zeggen dat belastingplichtigen niet zelf hoeven te procederen ten aanzien van hun bezwaarschrift. Van alle ingediende bezwaarschriften wordt een aantal geselecteerd en ter behandeling aan de rechter voorgelegd. Pas als de hoogste rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaken, zullen alle overige bezwaarschriften worden afgehandeld.

Let op! U moet als belastingplichtige zelf bezwaar aantekenen. Alle bezwaren worden voorlopig dus aangehouden.

Individuele en buitensporige last
Bij belastingplichtigen die in hun bezwaar ook aanvoeren dat de heffing van box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last, zal het bezwaar worden gesplitst. Alleen als het bezwaar uitsluitend betrekking heeft op de strijdigheid van box 3 met het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), kan het bezwaar in zijn geheel meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Alle overige argumenten zullen belastingplichtigen wel zelf moeten uitvechten voor de rechter.

Neem contact met ons op, als u vragen heeft over de massaalbezwaarprocedure.

Terug naar overzicht