Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van de bewindslieden Koolmees, Van Engelshoven en Van Ark.

Ouderschapsverlof
Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen is besloten om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. Deze uitkering loopt via het UWV.

Opnemen beperkt mogelijk
Het betaalde ouderschapsverlof moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind. Onbetaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen tot het kind acht jaar wordt.

Geboorte- en zwangerschapsverlof
Het deels betaalde ouderschapsverlof is een aanvulling op het al bestaande zwangerschaps- en geboorteverlof, waarvan het geboorteverlof onlangs voor partners is uitgebreid van twee naar vijf dagen.

Wijziging per 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Vanaf augustus 2022 komt het totaal daarmee op 15 weken betaald verlof, waarvan 9 weken voor 50% wordt vergoed.

Heeft u vragen over ouderschapsverlof? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht