Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Een personeelshandboek is een handig document om (secundaire) arbeidsvoorwaarden en gedragsregels vast te leggen voor iedereen binnen uw organisatie. Als werkgever kunt u grote voordelen behalen uit een personeelshandboek. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat individuele arbeidsovereenkomsten vol komen te staan met afspraken, waarin alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels tot in detail beschreven staan. Een personeelshandboek kan dit voorkomen en geeft werknemers duidelijkheid en structuur over de in de organisatie geldende regels, rechten en plichten.

Onderwerpen personeelshandboek

Als werkgever bent u vrij om invulling te geven aan uw personeelshandboek. Er zijn echter een aantal zaken die handig zijn om op te nemen:

  • beknopte omschrijving van de cultuur van de onderneming en de daarbij behorende kern- normen en waarden;
  • voorschriften over (bedrijfs-)kleding;
  • regels over werktijden en flexibele arbeid;
  • regels rondom vrije dagen, vakantie en buitengewoon verlof;
  • veiligheids- en gezondheidsvoorschriften;
  • regels rondom ziekte;
  • regeling omtrent het gebruik van eventuele leaseauto’s;
  • regels omtrent het gebruik van bedrijfsmiddelen;
  • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Waarom een personeelshandboek?

Het vastleggen van bepaalde regels binnen de organisatie geeft u als werkgever de mogelijkheid om een helder en consequent personeelsbeleid te voeren. Werknemers weten wat er van hun verwacht wordt en wat zij van u als werkgever kunnen verwachten. Als u het personeelshandboek door middel van een zogenaamd incorporatiebeding, in de arbeidsovereenkomst incorporeert, zijn uw werknemers gebonden aan de regelingen van het handboek. Mochten er onduidelijkheden bestaan over bepaalde regels of ontstaat er een geschil? Dan kunt u altijd refereren naar de gemaakte afspraken in het personeelshandboek.

Ja, dat zie ik wel zitten!

Met een personeelshandboek heeft u als werkgever een centraal document waar u altijd op terug kunt vallen. Geen discussies, gewoon een helder personeelsbeleid. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een personeelshandboek voor uw organisatie? De HR-adviseurs van Hermans & Partners helpen u graag bij deze eerste stap naar een goed geregeld HR-beleid. Wij kijken graag met u mee en staan u van harte bij!

HR-adviseurs:
mevrouw mr. J.A. (Jelina) Koning – jk@henp.nl
mevrouw mr. A.M. (Andrea) de Champs – adc@henp.nl

Terug naar overzicht