Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Op 2 juni is het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren geopend. Dit is bedoeld voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo.

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor begeleidingskosten waarvan de kosten al gemaakt zijn en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Praktijkleerplaats

U kunt het voorschot alleen aanvragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling.

Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Voorwaarden voorschot

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot zijn:

  • U kunt alleen een voorschot aanvragen voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het mbo voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft.
  • U kunt de aanvraag voor een voorschot indienen van 2 juni 2020, 9:00 uur tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur.
  • De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier via rvo.nl/praktijkleren.
  • U kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming hebt gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.
  • De ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een mbo bbl-opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt de voorschotaanvraag afgewezen.
  • Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530 per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats.

Voor het voorschot zijn daarnaast dezelfde voorwaarden van toepassing alsook voor de reguliere subsidiegelden.

Definitieve aanvraag

Als u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekent RVO met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Subsidieronde 2020

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

RVO.nl verwacht dat de werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie administratie en controle voor meer informatie.

Heeft u vragen over de subsidieregeling praktijkleren? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder!

Terug naar overzicht