Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is vastgesteld op € 46.000 voor het jaar 2020.

 

Verhoging
De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging van € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging komt door de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten.

Hoogte gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Nadeel voor dga’s
Het hogere gebruikelijk loon is een nadeel voor dga’s. Het gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1 en wordt daardoor meestal zwaarder belast dan wanneer u als dga een beloning in de vorm van dividend opneemt.

Plus 1,6%
De jaarlijkse indexering van de bedragen is voor 2020 vastgesteld op 1,6%. De verhoging van het gebruikelijk loon valt dit jaar hoger uit, omdat dit bedrag wordt afgerond op eenheden van duizend euro.

Heeft u vragen over de verhoging van het gebruikelijk loon in 2020, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht