Indien u als ondernemer of organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

 

Er is subsidie beschikbaar voor bedrijven die in het schooljaar 2017-2018 één van de volgende praktijk- of werkleerplaatsen aanboden:

  • Vmbo-leerwerktrajecten;
  • MBO-beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in alle sectoren;
  • HBO-praktijkleerplaatsen in de sectoren techniek en landbouw;
  • Werkleerplaatsen voor promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).

De hoogte van de subsidie varieert, dit is afhankelijk van het aantal weken dat uw bedrijf de leerling begeleidde. Het maximale subsidiebedrag per praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700.

Voor het studiejaar 2017-2018 is de subsidie vanaf 2 juni 2018 tot uiterlijk 15 september 2018 via e-Herkenning aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uiteraard kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen. In dat geval kunt u contact opnemen met de loonadministratie (loonadministratie@henp.nl) en ontvangen wij graag de bijbehorende praktijkleerwerkovereenkomsten.

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Onze specialisten helpen u graag verder!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht